2015. február

P64LE25 A VEZETŐ NAPRAFORGÓ HIBRID AZ EXPRESS® TECHNOLÓGIÁBAN

Az elmúlt évek igen kedvező termesztési tapasztalatai után jelentősen nőtt a P64LE25 utáni kereslet. Magas termőképességét nem csak nálunk Magyarországon, hanem Európa több országában is bizonyította, így kontinensünk legkeresettebb Pioneer napraforgó hibridjévé lépett elő.

Minek köszönhető a P64LE25 iránti nagyfokú kereslet? Mi lehet sikerének titka?

Elsősorban az, hogy Európa óceáni partjaitól a Dél-Orosz napraforgó termesztési területekig mindenhol stabilan megállja a helyét. Azaz rendkívül jó az alkalmazkodó képessége. Eltérő termőhelyeken, csapadékos vagy aszályos viszonyok között mindenhol számíthatunk magas termőképességére. Termesztésének széles földrajzi lehetőségei között azonban kiemelkedően jól szerepel a hazánkra jellemző klimatikus körülmények között, ahol esetenként szárazsággal és gyakran betegségekkel szemben is fel kell vennie a kesztyűt.

01_abra

Rendkívül magas termőképességét számtalan kísérletben bizonyította, így a Pioneer saját kísérleteiben is az élen végzett. Ugyanezt a meggyőző teljesítményt mutatta a nemesítő vállalatoktól független kereskedő cégeknél beállított hibrid összehasonlításokban is. Az IKR Agrár Kft. 4 helyszínen beállított kísérleteiben 27 hibridet utasítva maga mögé az első helyezett volt 2014-ben (1. sz. ábra). Szintén első helyezett volt 2014-ben a KITE Zrt. által beállított nagyüzemi kísérletekben is, ahol 10 helyszín átlagában 9 hibridet utasított maga mögé (2. sz. ábra).

02_abra

Ilyen meggyőző eredményekkel és érvekkel a háta mögött már érthető miért is keresik ilyen sokan a P64LE25-öt. A napraforgó hibridválasztás alapjaiban határozza meg az elérhető termést és a gazdálkodás jövedelmezőségét.

Válassza ezért azt a hibridet, amely már széles körben bizonyított! Legyen Ön is sikeres a P64LE25-tel!

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

A P64LE25 fontosabb tulajdonságai:

Korai hibrid, magas termőképességgel és magas olajtartalommal. Az Express® gyomirtási technológiához ajánlott.

Pioneer Protector® szádor és Pioneer Protector® peronoszpóra minősítéssel rendelkezik, azaz:

 • A napraforgó szádor „E” rasszával szemben rezisztens és a „G” rasszig toleráns
 • A legújabb peronoszpóra rasszokkal szemben is rezisztens (714)

 

hirdetes1

A vetésminőség termésre gyakorolt hatása kukoricában

(Crop Insight – Tom Doerge, Mark Jeschke, és Paul Carter) – kivonat.

A négy kritikus vetési faktor

A vetés megfelelő tervezése és kivitelezése nagyon fontos, hogy ki tudjuk aknázni a kitűnő hibridekben rejlő genetikai potenciált. Mi a titok? Csak annyi, hogy „csináljunk mindent jól”. Nagyon sok döntést jóval a vetés előtt kell meghoznunk: hibrid választás, vetésforgó, művelésmód, tápanyagutánpótlás, tőszám.

A cikkben a vetés folyamán kontrollálható fontos tényezőkkel foglalkozunk. A Minesotai Egyetemről Dr. Jeff Coulter az alábbiakban foglalta össze a négy tényző termésre gyakorolt hatását:

 • Egyenletes kelés elérése (5-9%)
 • Területre jellemző optimális vetésidő (2-5%)
 • Megfelelő tőszám (1-2%)
 • Optimális tőtáv (1-2%)

A legutóbbi kutatási eredmények taglalása után lehet, hogy némely eddigi tevékenységünk hatékonyságát érdemes lesz átgondolni.

1, Az egyenletes kelés fontossága

A kukorica termesztők elsődleges célja, hogy a területükön egységes, nagy növényállomány legyen, tövenként egy kifejlett csővel. A kisebb tövek ritkán nevelnek teljes méretű csöveket. Hagyományosan a kisebb töveket a későbbi kelés rovására írjuk, amit a nem megfelelő vetésmélység is okozhat. Logikus, hogy az ilyen kisebb növények lemaradnak a fényért, tápanyagért és vízért folytatott versenyben a szomszédos nagyobb tövekkel szemben. Az így kialakuló termésvesztést több tanulmányban is leírták már, Pl.: Ford és Hicks (1992) mérései szerint , ha minden második tő fejlődése 1 levél lemaradásban van, a veszteség 6% is lehet. Amennyiben minden hatodik tő növekedése 2 levélnyi lemaradásban van, a veszteség mértéke eléri az 5%-ot. Liu és munkatársai (2004a, 2004c) kutatásai kimutatták, hogy ha az állomány 50%-os kelése több mint 3 napot késik, további naponként 2% termésveszteség következhet be.

Az optimális kelés eléréséhez ezért is kell odafigyelni az egyenletes vetésmélységre, a megfelelő talajtömörítésre, a talajfelszín lezárására, valamint törekedni kell a talaj megfelelő nedvességtartalmának megőrzésére, az egyenletes műtrágyaelosztásra, a talaj kór- és károkozó mentesítésére és az egységes méretű vetőmag használatára.

2, Területre jellemző optimális vetésidő

A DuPont Pioneer kutatásai szerint -18 éves kísérleti adatok alapján- az optimális vetésidő +/- 1 hét idősávban végzett vetésekkel még el lehet érni a maximális termést (Jeschke és Paskiewicz, 2013). Az Amerikai „Kukorica Övezet” központi részére meghatározott optimális vetési dátum: Április 16, az északabbi területekre pedig Április 30. A késés negatív hatása a termésre erősebb az északi területeken, ld. 1 ábra. Az optimális időbeni vetést természetesen az adott időszak időjárási viszonyai függvényében végezhetjük el.

vetesminoseg1

1. Ábra. Késői vetés negatív hatása a potenciális termésre az Amerikai „Kukorica Övezet” központi és északi részén. DuPont Pioneer kísérletek (17 helyszín, 18 év)

3, Megfelelő tőszám

Generálisan meghatározni az optimális tőszámot nem célszerű, hiszen az többek közt a hibrid, a talajminőség és az időjárási kondíciók függvénye. A tendencia azonban az, hogy az egyre jobb stressztűrő képességű hibridek megjelenésével a hektáronkénti tőszám növekszik. Egy DuPont Pioneer által elvégzett kutatás alapján az észak-amerikai kukorica termesztők az 1985-ös 56-57000 tő/hektárról 2013-ra 74000 tő/hektárra emelték a gyakorlatban a tőszámot. Ez átlagosan hektáronként évi 740 tőszám növelést/emelkedést? jelent.

4, Optimális tőtáv

A tőtáv hatása a hektáronkénti hozamra. 4 kísérleti hely átlaga.

vetesminoseg2

* Termés/tő % a megfelelő tőtávú vetéshez viszonyítva.
**Termés vezsteség vagy többlet a különböző elhelyezkedésű tőcsoportok esetén a megfelelő tőtávú vetéshez viszonyítva.
*** Termés/ha % a megfelelő tőtávú vetéshez viszonyítva.

vetesminoseg3

Következtetések:

A, A legnagyobb terméskiesést a tőkimaradás okozza, de ez nem mindig vetési hiba, hiszen a hiány lehet csírázási/kelési probléma is.
B, A dupla tő (1-2%-ban) okozta terméstöbblet kompenzálhatja a kisebb mértékű tőkimaradást
Nafzinger (1996) 4 illinoisi kísérletében a 10% tőhiány 8,1%-os termésveszteséget okozott 74 ezres tőszám esetén. Doerge és munkatársai (2002, DuPont Pioneer) ugyanilyen tőszámnál 8,9%-os termésveszteséget mértek. Az illinoisi kísérlet 10%-os dupla tövek esetén 4,2%-os terméstöbbletet mutatott ki, míg a DuPont Pioneer kísérletek 4,7%-ot.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a tőtáv esetében törekedni kell a kihagyott tövek minimalizálására és nem kell túlzottan aggódni az esetlegesen előforduló dupla tövek láttán.

Nafzinger (1996) 4 illinoisi kísérletében a 10% tőhiány 8,1%-os termésveszteséget okozott 74 ezres tőszám esetén. Doerge és munkatársai (2002, DuPont Pioneer) ugyanilyen tőszámnál 8,9%-os termésveszteséget mértek. Az illinoisi kísérlet 10%-os dupla tövek esetén 4,2%-os terméstöbbletet mutatott ki, míg a DuPont Pioneer kísérletek 4,7%-ot.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a tőtáv esetében törekedni kell a kihagyott tövek minimalizálására és nem kell túlzottan aggódni az esetlegesen előforduló dupla tövek láttán.

Összefoglaló

 • A négy legfontosabb tényező, ami befolyásolja a kukorica termését: egyenletes kelés, vetésidő, tőszám és az egyenletes tőeloszlás
 • A kutatások kimutatták, hogy a később kelő növényegyedek termése szignifikánsan csökken. Több mint 48 óra késés esetén már inkább „gyomnövény” hatású a lemaradt egyed a szomszédos tövek szempontjából.
 • A régióra jellemző optimális vetésidő utáni vetés szintén csökkenti az elérhető termést. A késés negatív hatása északra haladva erősödik a tenyészidő rövidülése miatt is.
 • Az optimális tőszám a hibrid, a talajminőség és az időjárási kondíciók függvénye.
 • A soron belüli tőtávolság átlagosan 1-2%-ban befolyásolhatja a termést.
 • Érdekesség, hogy a kimaradt tő miatti termésveszteség kimutatható, ellenben a dupla töveknek nincs negatív hatása a termésre.

Borsos László
Marketing
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft

 

hirdetes2

Dr. Goran Drinic – P9241

Dr. Goran Drinic, aki 2014 őszén a Pioneer Farmer Klub  őszi rendezvényein tartott számunkra előadást az Optimum® AQUAMax®hibridekről , a P9241 nemesítésében végzett munkájáért a  “2014-es év hibridje – Europai Régió” díjat kapta a DuPont Pioneer-tól.  Ez a díj nagy elismerés a hódmezővásárhelyi kutatói csapatnak, és jól mutatja a minőségi munka eredményét, melyet a P9241 nemesítése folyamán végeztek. P9241 tagja a Pioneer magyarországi Optimum® AQUAMax® hibridajánlatának.  A P9241 teljesítménye igazolja, hogy milyen fontos a helyi nemesítés, melynek eredménye a helyi körülményekhez legjobban alkalmazkodó hibridek piacra kerülése.

GD 2

A DuPont Pioneer által  2007-ben alapított “Év hibridje” díjat azon hibrid nemesítői kaphatják meg, akik hibridje az adott évben regionálisan (esetünkben Európában) kiemelkedő forgalmat ért el.

Goran 1989-ben kezdte nemesítői pályafutását. 2007-től a DuPont Pioneer csapat tagja. Doktori címet a NoviSad-I Egyetemen szerzett, majd tanulmányait az USA-ban folytatta (College of Agriculture and Life Sciences, Agronomy Department, UW-Madison, USA;  Iowa State University, Agronomy Department, USA.)

Goran Drinic P9241 Award 2014_02

Ezúton is gratulálunk Gorannak és csapatának a kitűnő munkájukért!

iPad_hirdetes_P9074_Agronapló.indd

Bos-Frucht Agrárszövetkezet sikerei a Pioneer hibridekkel

Németh Balázst a Bos-Frucht Agrárszövetkezet növénytermesztési vezetőjét invitáltam beszélgetésre és kértem értékelje a 2014-es évet a tömegtakarmány előállítás szempontjából.

A szövetkezet magyar családi tulajdonosi körből állt össze több mint 20 évvel ezelőtt, kezdte a beszélgetést Balázs. A FINO csoport tagjaként közel 3000 hektáron gazdálkodunk. A kazsoki telepen a 2012-ben kezdett állattenyésztési beruházásoknak köszönhetően 1500 tejhasznú tehén tartását valósítjuk meg napjainkban, melyet a következő év végére 2200 tehénre kívánunk növelni. Tehát nagyon gyors ütemű a fejlesztés és ehhez a növénytermesztés teljesítményével is igazodnunk kell. Az általunk művelt területek hasznosításának fő célja egyértelműen a megfelelő mennyiségű és kiemelkedő minőségű tömegtakarmány előállítása, ami alatt elsősorban a silókukoricát és főként szorosan hozzá kapcsolva a kukoricaszilázst, a szemeskukoricát illetve a lucernaszenázst értem, mely biztosítja a 10.000 kg feletti tejtermelésünket. A jó minőségű takarmány alapja minden egyes fejlesztésnek és ez szolgálja a folyamatos fejlődést és az egyre nagyobb hozamok elérését. Fontosnak tartom tehát a legjobb genetikai potenciállal rendelkező növények termesztését és a „megfelelőt a megfelelő helyre” elvet. Minden évben ezt veszem figyelembe, amikor a Pioneer vetőmag ajánlatát és az eredményeinket tanulmányozom. A két cég közötti kapcsolat több évtizedre tekint vissza. A múltat visszanézve érthető miért is honosodtak meg és váltak első számúvá a Pioneer kukorica hibridek térségünkben.

Mikor arról faggatom Balázst, hogy milyen tapasztalatai vannak a Pioneer hibrideket illetően, a válasz:

Nagyon Pozitív! Silókukorica termesztésünk több mint 70 százaléka a Pioneer anyagaiból valósul meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a minőség és a mennyiség mellett a termés stabilitásra, szélsőséges, akár aszályos, akár túlzott csapadékos körülmények között is. Sajnos az időjárás az elmúlt időszakban és napjainkban olyannyira szélsőségessé vált, hogy már tavasszal a tervezés időszakában fel kell készülnünk a kedvezőtlen termesztési körülményekre. Ehhez nagy segítséget nyújt számomra a sok információval és széleskörű ismeretekkel rendelkező Pioneer agrnómus csapat és természetesen a genetika ami az általatok képviselt hibridekben van.

Ha csak a múlt év aszályos körülményeire tekintek vissza, sincs okom szerénykedni. A mi adottságainkkal és termesztési technológiánkkal a szárazság ellenére is kiemelkedő minőséget értünk el a tavalyi (2013) évben is. Az idei évben (2014) változtattunk valamelyest technológiánkon. Talán mondhatom, tovább finomodott mindenféle tekintetben az eddig is nagyon precízen végrehajtott termesztési technológiánk. Kazsoki körzetünk területének nagyrészén hígtrágyával elégítettük ki a kukorica teljes N:P:K igényét. Hozzáteszem, ezeken a területeken több mint 64 tonnás hektáronkénti szilázs hozamot értünk el, 40 és 42 százalék közötti szárazanyag tartalom mellett. Ezzel nem csak az üzemi hatékonyságunkat növeltük, hanem azokon a területeken, ahol ezt a tápanyagellátást alkalmaztuk, talajaink állapotát is javítottuk.

Visszetérve a Pioneer-ra, a hibridek közül az idei évben ismét ki kell elmelném a PR34Y02-es hibridet. A tavalyi száraz évben és az idei csapadékos körülmények között is hatalmas produktumra volt képes, de mielőtt megkérdeznéd, nem csak tömegben nyújtott kiemelkedőt, hanem minőségben is!

A korábbi években tapasztalt szárazságtűrése alapján szélsőséges időjárási körülmények között is stabilan, jó minőségű tömegtakarmányt tud az állattenyésztésnek biztosítani. A teljes területen üzemi átlagban 54 tonnás hektáronkénti eredménye azt gondolom szép teljesítmény.

Kiemelném még a P0216-os hibridet, ami szemtermésben nyújtott nem mindennapi eredményt. A kazsoki egység növénytermesztője, Tancsik György is hasonlóan vélekedett már a silózás kezdetén. Gyuri többször említette nekem a nyár folyamán, hogy agrotechnikai fejlesztéseink milyen magas szintre értek és milyen jól passzol a Pioneer genetika mindehhez. Az idei évben mindkét említett hibrid fejlődését a környezeti hatásokat figyelembe véve szinte pontról pontra végig tudtuk követni. Úgy vélem nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk ezen a téren is.

Milyen pluszt nyújt számodra mindezeken felül a Pioneer?

A jó minőség megőrzése és az emészthetőség nagyfokú javítása érdekében, ami ebben az esetben nem csak a kukoricaszilázsra, hanem a lucernaszenázsra is vonatkozik, nagy megelégedéssel használjuk a cég tartósító anyagait is, azokat a bizonyos FT-ket. Azt tapasztaltam, hogy a Pioneer oltóanyagokkal kezelt és helyesen betárolt tömegtakarmány akár már pár nap múlva, stabil formában és jó minőségben etethetővé válik. Az oltóanyag kiszerelése nagyon előnyös és a silózás során felhasználása – pontosabban adagolása – is szakszerűen és mondhatni rutinszerűen megoldható, amikor minden perc számít. Itt jegyezném meg, hogy minden elismerésem a Pioneer oltóanyag üzletágáé, hisz nagy rugalmassággal, minden körülmények között biztosítják számunkra az oltóanyagokat. Tehát csak így tovább, erre a jövőben is számítok a hibrideken túl!

Balázs, hogyan látod a fejlesztés tovább folytatását?

A hatékonyság javítása egyértelmű célunk a jövőben. Ennek teljes mértékben alárendeljük a növénytermesztésünket is, pontosabban a tömegtakarmány előállítást. Ha szabad ezt így mondanom, megpróbálunk kicsit a jövőbe látni. Ehhez viszont alapvető fontosságú, hogy megőrizzük a termesztésben elért és folyamatosan növekvő stabilitásunkat. E tekintetben a Pioneer cég kukorica hibridjei egyértelmű alapot nyújtanak és meghatározóak, ahogy eddig is. Mindemellett különösképpen segítségemre van – talán mondhatom így -, de ha nem, javíts ki nyugodtan, az az adatbázis, ami lassan egy évtizedes, területünkön végzett kísérleti munka eredménye, amit ezúton is köszönök nektek. Az itt véghezvitt Pioneer kísérletek évről évre sok információt adnak számomra, különösképpen a beltartalmi mutatók, az emészthetőség és az alkalmazott agrotechnika tekintetében. Mindez a hibrid választáson kívül lehetővé teszi, hogy a „megfelelőt a megfelelő helyre” elvet figyelembe véve, újabb sikereket érjünk el. Ebben, az úgynevezett adaptációs folyamatban természetesen neked és a kollégáidnak is nagy szerepe van.

Válaszolva viszont az első kérdésedre, mert, hát valljuk be jól elkaladoztunk, egy szélsőséges, időjárási viszontgaságokkal teli, kihívásokkal tarkított, hosszú és nehéz év után vagyunk. Az időjárási nehézségek ellenére is a lucernát idén ötször le tudtuk kaszálni, minden munkát időre el tudtunk végezni. Jó minőségű, hatalmas mennyiségű tömegtakarmányunk van biztonságban, tehát minden okunk meg van arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe, és várjuk fejlesztéseiteket és a további közös munkát.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

Rózsa Norbert
Pioneer agronómus
Kelet-Somogy megye

AGRO-ASSIST App

Saját mérésű csapadékadatok bevitele és összevetése a meterológiai állomás adatával.

A lakhelyünkhöz legközelebbi meterológiai állomás historikus adatainak használata mellett a saját méréseinket is be tudjuk vinni az alkalmazásba, amivel összevethetjük  a lakhely és állomás távolságából adódó csapadék eltérést.

Mi a javaslatom?

Hozzuk létre a terület klón változatát (pl.: Pécs 2), ahova a saját méréseink adatait fogjuk bevinni és megjeleníteni. A következő képeken piros nyíllal jelöltem, hogy mely lépésekkel tehetjük ezt meg: 1, Beállítások, 2, „Település/terület”-en belül „Új település/terület hozzáadása”

agro-assist-app1

3, Agrármeteorológiai állomás kiválasztása (ugyan az legyen, mint a példában említett „Pécs 1”-nél ), 4, Hibrid kiválasztás (itt egy tervezett hibridet érdemes megadni, amit majd el is vetünk. A felső mezőbe kattintva a Pioneer termékek listájából válszthatunk, az alatta levő mezőbe beírva 2-3 betűt vagy számot (a nem Pioneer termék nevéből vagy számából)  felugrik egy lista, amiből kijelölhetjük a megfelelőt.

agro-assist-app2

5, Ezután mentsük el a bevitt adatokat. 6, A „ Jelenjen meg a főképernyőn” kockát kipipáljuk, majd OK. A „Menű”-re kattintva a főoldalon megjelenik az új terület. Mivel már több „Főképernyőnk” van, az „ < o >” jelre kattintva megjelenik a választható lista, ahonnan kijelölhetjük ezt az új területet (Példánkban:  „Pécs 2” ), egyenlőre 0 mm mért csapadékkal. Csapadékadat bevitelhez nyomjuk meg a „Naptár” ikont.

agro-assist-app3

7, Csapadékadat bevitel: Felső mezőben kiválasztjuk az új területet (esetünkben „Pécs 2”), majd alatta a hibridet. Utána a naptárban az aktuális napra kattintva beírhatjuk a mért csapadékot, majd „Mentés” A „Menű”-re kattintva le is ellenőrizhetjük, hogy az adat megjelenik a főképernyőn. Ezek után már nincs más dolgunk, csak az adott napra bevinni az aktuálisan mért csapadékot az előbbi „Csapadékadat bevitel” lépéseit követve.

agro-assist-app4