2015. január

PIONEER INNOVÁCIÓ

Az új kukorica portfólió még magasabbra tette a lécet!

A Pioneer termékportfóliójában az innováció nem pusztán egy jól hangzó marketing szlogen, hanem nagyon is kézzel fogható, a gyakorlatban megvalósuló tény. A Pioneer innovációs pillérei közül a legfontosabb az új termékportfólió: az újonnan bevezetett hibridek jelentős terméselőnyt mutatnak a saját termékfejlesztési kísérleteinkben és a NÉBIH által kivitelezett regisztrációs kísérletekben egyaránt. Az innováció további fontos része a termelők felé tett egyedülálló szolgáltatás, a Pioneer EnClass® hibrid ajánlási rendszer. Segítségével a termelők a saját területükre, a saját környezeti kihívásaikra a legjobban illeszkedő hibridet tudják választani. A Pioneer innováció azonban még itt sem áll meg. Jelentős fejlesztések történtek az információ technológia területén is. Szolgáltatásunk részét képezi az Agro-Assist alkalmazás, mely weboldalon vagy okos telefonra, táblagépre töltve hasznos segítség a gazdálkodóknak.

Mit jelent az innováció a termékeink tekintetében?

A magyar kukorica termesztőknek már jeleztük: egy új, minden tekintetben megújult termékportfólióval fogunk megjelenni, mely portfólió részét képező hibridek terméselőnye és kedvezőbb agronómiai tulajdonságai jelentősen hozzájárulnak, hogy partnereink még nagyobb profitot tudjanak realizálni.

A Pioneer innovációba fektetett erőfeszítéseit nagyon jól szemlélteti a következő tény:

A 2014-es NÉBIH regisztrációs kísérletekben 8 csoportba jelentettünk be Pioneer fajtajelöltet. Ebben a 8 csoportban 7 alkalommal Pioneer hibrid végzett az élen! (1. sz. ábra)

01

1. sz. ábra: Pioneer innováció a gyakorlatban: lehengerlő szereplés a NÉBIH regisztrációban!

 

A P9486 nem szerepel a fenti táblázatban, mert már 2013-ban túl volt a regisztrációs kísérleteken, azonban tudni kell róla, hogy mindkét vizsgált évben első helyezett volt a FAO300-as csoportjában (2012:31-es csoport, 2013: 32-es csoport)!

A P9903 is az új 2015-ös ajánlatunk része, kimagasló terméseket adott a saját termékfejlesztési kísérleteinkben a FAO300-as csoportban. A NÉBIH regisztrációban is hasonlóan az első helyen végzett a csoportjában (2. sz. ábra).

02

2. sz. ábra: P9903 a regisztrációban is megmutatta generációs terméselőnyét.

 

A P0023 a FAO400-as csoportban lett indítva. Ez a hibrid a saját FAO400-as termékfejlesztési kísérleteink legjobban termő korai 400-as kukoricája. A 2014-es hivatalos kísérletekben fej-fej mellett végzett az élen egy másik Pioneer hibriddel (3. sz. ábra).

03

3. sz. ábra

 

A P9911 a FAO400-asok között a 42-escsoportban lett első helyezett (4. sz. ábra). Ebben semmi meglepetés nincs azok számára, akik termelték ezt a hibridet, hiszen a gazdálkodók is rekordokról számolnak be esetében. A P9911 kapcsán érdemes még megtekinteni a GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérletek FAO500-as csoportját, ahol a három elvetett Pioneer hibrid megmutatta mi az az innováció (5. sz. ábra).

04

4. sz. ábra: a P9911 még a második helyezettet is 800 kg-mal túlteljesítette!

05

5. sz. ábra: P9911 a FAO500-ban is felülmúlta versenytársait.

 

 

Válasszon új hibridjeink közül, hogy profitálhasson az új generáció adta terméselőnyökből! A helyre adaptált hibrid választásban vegye igénybe az egyedülálló Pioneer EnClass® hibrid karakterizáló rendszerünket, melynek segítségével az Ön körülményeihez legjobban illeszkedő hibrid választható ki.

 

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

210

Közös együttműködés a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskolával

A csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola névadója, dr. Csukás Zoltán akadémikus, egyetemi tanár. Az iskola nevének említésére nem csak a rábaközi régióban, hanem az ország egész területén is elismerő véleményeket hallhatunk. Köszönhető ez a magas szintű elméleti oktatásnak, valamint annak a kivételesen átfogó gyakorlati képzésnek, mely a legrangosabb iskolák sorába emeli az intézményt.

Az intézmény szükségességének fontossága, így alapításának gondolata, már 1890-ben megfogalmazódott, melyet a korabeli sajtóorgánumok leírásai bizonyítanak.

Az alapítás tényleges dátuma 1938, amikor is Csorna még az Esterházy hercegi hitbizomány részét képezte. Tulajdonosa herceg Esterházy Pál adományozott telket az iskola létesítéséhez, így lehetővé vált az akkoriban Téli Gazdasági Iskola elnevezésű intézmény létrehozása.

1944 áprilisától a tanügyi épületben hadikórház működött, és csak 1945-ben kezdődött újra a tanítás. Ekkor már nem téli iskolaként, hanem „Gazda és gazdasszonyképző” néven működött az intézmény.

Négy év múlva, 1949-ben megszűnt a gazdaképzés. Az 1949-1950-es tanévben csupán tanfolyamoknak adtak otthont az iskolaépületek.

1950-ben az országos szakemberhiány miatt stabilizálódott az iskola helyzete. Az intézmény felvette az „Állattenyésztési Technikum” nevet.

1950 őszén tangazdaság kialakítására került sor. Hosszú és összehangolt szervezőmunka eredményeként megépült a központi major, majd az állattartó telepek is elkészültek.

Az 1953-1954-es tanévben már két képzési forma közül választhattak a tanulók. Állattenyésztő és növénytermesztő szakirányokon indult meg az oktatás.

A két profil miatt ismét névváltoztatásra került sor, így kapta az intézmény a „Mezőgazdasági Technikum” nevet.

1963. november 22-én került sor az iskola és a kollégium névadó ünnepségére. Az intézmény felvette a kiváló állatorvos és mezőgazdász, Csukás Zoltán nevét.

1969 ben  kezdetét vette az intézményben a mezőgazdasági gépészképzés, amelyre az óta is szép számmal jelentkeznek a fiatalok.

Időközben az intézmény neve is megváltozott. 1972-től Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola lett, vagyis már a nevében sem szerepelt a „technikum” kifejezés.

1978-ban kezdődött meg a középfokú szakemberek képzése növénytermesztő gépész szakon ekkor a tanulók már az érettségi mellett szakmunkás bizonyítványt is szereztek.

1987-ben nappali tagozatos képzésben folyt a mezőgazdasági gépésztechnikusok oktatása. Végül a technikusképzés az 1998/1999-es tanévtől nyerte el mai végleges formáját. Az iskola képzési palettája az elmúlt években jelentősen bővült. A hagyományos mezőgazdasági képzés a korszellem és a munkaerő-piaci változások következtében informatikai, ökonómiai szakterületekkel egészült ki.

Az intézményben jelenleg szakközépiskolai és szakiskolai képzés is folyik. A szakközépiskolai képzés keretén belül indított új szakirányú képzések a marketing- és reklámügyintéző, valamint műszaki informatikus. A szakiskolai képzés keretein belül három szakirányon tanulhatnak a diákok. Ez mezőgazdasági gépszerelő, dísznövénykertész, valamint lótartó és –tenyésztő képzést jelent.

A diákok a gyakorlati képzésük nagy részét a tangazdaságban töltik, így lehetőségük van a termelőmunkában való aktív közreműködésre. A tanulók átláthatják a termelés közgazdaságtani hátterét is, és jól felszerelt tanműhelyekben elsajátíthatják a gépjavítás különböző mozzanatait. Az intézmény az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre a gépesítés terén. A költségeket részben pályázati forrásból, részben a vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulásokból fedezte.  A fejlesztések összértéke megközelíti a 100 millió forintot.

A tangazdaság gépparkja megfelelve a kor elvárásainak, a legmodernebb eszközökkel, berendezésekkel segíti a tanulókat a naprakész szakmai ismeretek elsajátításában.

Legfontosabb feladatainak egyike a diákok szakmai oktatásán és nevelésén túl a régió adottságaihoz legjobban igazodó, optimális technológia megtalálása és a legújabb növénynemesítési eredmények összehasonlítása.  Ezen törekvések elengedhetetlen feltétele az éveken át kivitelezett kísérleti összehasonlítás és adatgyűjtés.

Ehhez a munkához jelenleg az iskolának 150 ha szántóföldi terület áll a rendelkezésére. A rendelkezésre álló területből 32 ha őszi káposztarepce és 45 ha őszi búza került elvetésre. A tavaszi vetések vonatkozásában 23 ha napraforgó és 50 ha kukorica vetésterület van betervezve.

 

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola és a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. 2014 évi közös munkája során a gazdálkodási terület adottságainak keretein belül kiemelkedő kísérleti és üzemi eredmények születtek.

A kukorica kísérletek vonatkozásában az első 5 hibrid a következő volt:

1. P0412 nettó 14,04 t/ha
2. P9911 nettó 13,02 t/ha
3. PR37N01 nettó 12,30 t/ha
4. P9241 nettó 12,37 t/ha
5. P8816 nettó 12,26 t/ha

Üzemi táblán a tangazdaság a PR37N01 hibridet használta, mely hibrid üzemi átlaga, nettó 11,4 t/ha lett.

A napraforgó vonatkozásában végzett kísérleti munka során figyelemfelkeltő volt a P63LE75 Pioneer napraforgó hibrid. Ez a linolsavas, Express toleráns hibrid, koraiságával, magas terméspotenciáljával és kimagasló kórtani tulajdonságaival tűnt ki versenytársai közül.  E hibrid a Magyarországon található legújabb peronoszpóra rasszokra rezisztens.  A tangazdaságban termésátlaga 4,16 t / ha volt. Hasonló eredményt produkált a P64LE25 napraforgó hibrid, mely 4,05 t/ha terméseredményével bebiztosította pozícióját a gazdaságban.

Gratulálunk  a  jó  eredményekhez.  Bízunk  a hosszútávú közös együttműködésben,  és  további eredményes gazdálkodást kívánunk.

Tóth Sándor
DuPont Pioneer promóter

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/programs-services/ipad-apps/http://www.pioneer.com/CMRoot/International/Hungary/Services/Iranytu2015_kozponti_web.pdf3