2015. november

Az új FAO300-as generáció a Pioneertól!

A kukoricát tekintve hazánkban a legnépszerűbb éréscsoport a FAO300 második fele. Ebben az éréscsoportban a Pioneer mindig is egy igen erős hibrid portfólióval volt jelen. Gondoljunk csak az utóbbi évek legnagyobb területen termesztett hibridjére, a PR37N01-re. A PR37N01 nagy termőképessége, termésstabilitása, és kivételes alkalmazkodóképessége folytán lett Magyarország első számú kukoricahibridje (Kleffmann 2012, 2013, 2014, 2015). Tavalytól azonban már az PR37N01-et is meghaladó, még nagyobb termőképességű, és jobb agronómiai tulajdonságokkal rendelkező generációt hoztunk a piacra. Az elmúlt évek széleskörű tesztelései, és a hivatalos kísérletekből levonható következtetések alapján meg vagyunk győződve, hogy felülmúltuk a méltán népszerű PR37N01-et az új hibridjeinkkel.

A FAO350-399-es érésidő új generációját három hibrid képviseli:

P9486 – A legkorábbi, FAO360-as érésidővel. Optimum® AQUAmax® hibrid.
P9537 – Az új hibridünk az érésidő közepén, FAO száma 370.
P9903 – 390-es FAO számmal az éréscsoport rekordtermőjének számít. Optimum® AQUAmax® hibrid.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon melyiket, milyen célra, hova válasszam? A következőkben erre próbálok választ adni.

P9486

A rendkívül jó termés-szemnedvesség arányára érdemes figyelni. A legkorábban betakarítható és a legjobb vízleadó. Elsősorban tehát azoknak ajánljuk, akiknek a gazdaságosság az egyik legfontosabb szempont. A gazdaságosságot elősegítendő, egy csomagban áruljuk a PR37N01-gyel, így a vetőmag árában is jelentős költségcsökkentést tudunk elérni. Termőképessége az PR37N01 felett van, betakarításkori szemnedvessége pedig attól alacsonyabb. A P9486-ra jellemző még a nagy fajsúly és a nagyon magas szem-csutka arány. Méréseink szerint a P9486 88% feletti szem-csutka aránnyal rendelkezik, mellyel az első a hibridjeink között. A mellékelt ábrán a NÉBIH (1-es számú ábra) regisztrációs kísérlete látható, ahol a P9486 az első helyen végzett.

             1

1. sz. ábra

P9537

Érésidőben középen helyezkedik el, a FAO300 második felébe tartozó hibridek között. Terméspotenciálja kissé meghaladja a P9486-ot, betakarításkori víztartalomban is magasabb annál. Nagyon jól bírja a száraz kontinentális éghajlatot, nem véletlenül, ugyanis nemesítése itthon, Hódmezővásárhelyen történt. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik nyitottak az újdonságokra, és minél előbb szeretnék learatni az új generáció nyújtotta plusz termést. Termőképességét a mellékelt 2-es számú ábra jól szemlélteti, ahol a tavalyi évben mutatott teljesítménye látható, a NÉBIH regisztrációs kísérleteiben.

                        2

2. sz. ábra

P9903

Az éréscsoport végén érik, és a három hibrid közül a legnagyobb terméspotenciált testesíti meg. Azoknak ajánljuk tehát, akik a legmagasabb terméseket célozzák meg! A P9903 nagyon jó agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik, továbbá rendkívül jól adaptálódik a száraz, magas hőmérséklettel terhelt környezethez. Egy nagyon fontos tulajdonságára érdemes még figyelni, ez pedig a jó csőegészsége. Előfordulhatnak olyan évjáratok, amikor a csőegészség a termés nagyságánál is fontosabb, hiszen az eladhatóságot kockáztatjuk egy rosszul választott hibriddel. A P9903 ebben a tekintetben is egy helyes választás. Csőegészségét a saját mycotoxin vizsgálataink mellett, a NÉBIH kórtani felvételezései is alátámasztják. 2014-ben a NÉBIH munkatársai által végzett vizuális felvételezés alkalmával, a legalacsonyabb csőfertőzést a vizsgált csoportban, (2014, 31-es csoport) a P9903-nál találtak.

A P9903-at tehát azoknak érdemes választani, akiknek a rekordtermés mellett az eladható, egészséges végtermék is fontos! A 3-as számú ábrán a P9903 2014-es teljesítménye látható a NÉBIH regisztrációs kísérleteiben.

3

3. sz. ábra

E három hibridünk közül a P9486 és a P9903 már a köztermesztésben is vizsgázott. Mindkét hibrid megkapta az Optimum® AQUAmax® minősítést, mivel mind a jó, mind pedig a kedvezőtlen körülmények között bizonyították termésstabilitásukat. A 4-es számú ábrán a termékfejlesztési kísérleteink három évet felölelő kísérleti eredménye látható. A három egymástól eltérő évjárat átlagában is megmutatkozik kivételes termőképességük.

4

4. sz. ábra

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

P9903, stabilitás és szárazságtűrés

Az optimális tőszám a modern hibrideknél

A magasabb tőszám szoros kapcsolatban áll a magasabb terméssel, és lehetővé teszi, hogy jobban kihasználjuk a modern hibridek genetikai potenciálját. Az újabb, modernebb hibridek nagyobb termőképessége az egységnyi területről lehozható több termésből származik, és nem pedig a növények egyedi termőképességének növekedéséből. Az újabb hibridek jobban viselik a nagyobb tőállományból eredő stresszhelyzetet, ezért érdemes kihasználni ezt a genetikában rejlő plusz potenciált.

1

Az 1-es számú ábrán az Egyesült Államokból származó adatok láthatók, ahol 1985-től 2013-ig ábrázoltuk az alkalmazott átlagos tőszámot és az adott évhez tartozó termésátlagot. Az egyre magasabb termésekhez sok tényező járul hozzá, az egyik ilyen, a folyamatosan emelkedő tendenciát mutató kivetett magszám mennyisége. Az Egyesült Államokban például a 80-as évek közepén alkalmazott 56000 mag/ha-os magmennyiség napjainkban már 76000 környékén van. Ezzel együtt az akkori 7 t/ha körüli termésátlagok ma már 10 t/ha-os szinten mozognak.

A magasabb tőszámok miatt a növények egymás között nagyobb versenyt folytatnak a tápanyagért, vízért és a fényért.

A nemesítés és a szelekció azonban azokat a hibrideket részesíti előnyben, amelyek valamely megváltozott tulajdonságuknak köszönhetően jobban viselik az ilyen stresszhelyzeteket. Például a modern hibrideknek több felső levele van a cső felett, vagy a levelek meredekebb állásúak, így kevésbé árnyékolják le egymást. Továbbá a gyökérrendszer is jóval hatékonyabban képes a tápanyag és víz felvételére.

Természetesen a tőszámot nem célszerű, és nem gazdaságos egy bizonyos határ fölé vinni. Az alkalmazott tőszámnak határt szab az adott terület csapadékviszonya, a termőföld minősége, a tápanyag-utánpótlás és az alkalmazott agrotechnika. Azért, hogy egységnyi területről a lehető legnagyobb profitot tudjuk elérni, nagyon fontos az optimális tőszám meghatározása. A DuPont Pioneer-nál minden évben állítunk be tőszámkísérleteket az ország különböző régióiban, ezzel bizonyos támpontot adva a gazdálkodóknak, a hibridjeink tőszám optimumával kapcsolatban.

2

2. sz. ábra

A 2-es számú ábrán az Iregszemcsén elvetett kisparcellás, négy ismétléses tőszámkísérletünk eredménye látható.

Fontos tudni, hogy a tőszám az iregszemcsei kísérlet esetében a betakarításkori tőszám és nem pedig a kivetett magszám. Továbbá azt is számításba kell venni, hogy ez a termőhely átlag felettinek mondható, ahol a talajadottságok kedveznek az intenzív kukorica termesztésnek. A fenti adatok alapján az itt elvetett hibridek esetében – és intenzív termesztési viszonyok közé –, átlagosan a 75000 beállt növényszám mondható optimálisnak.

3

1. sz. fotó

A fényképen (1. sz. fotó) a P0023-as hibrid csövei láthatók, amit 5 méter hosszan törtünk le a különböző tőszámokon. Így a felső sortól lefelé haladva a 45-60-75-90 ezres tőszámokról származnak a csövek. A P0023 kiemelkedően jó stressztűrését mutatja, hogy még a legmagasabb tőszámon is csak kis mértékű orrosodás volt tapasztalható, a legnagyobb termést is itt adta, ebben a kísérletben. A hibridjeink esetében az adott területre és technológiához javasolt optimális tőszám tekintetében, segítséget kaphat agronómus kollégáinktól. Szakmai támogatásért keresse őket bizalommal!

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

-

Pioneer-ral a szélsőségek ellen!

Legfrissebb hírlevelünkben egy fiatal agrármérnök barátunk mutatkozik be Nagykállóból, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi vidékéről! Katona Zoltán 2002-ben, frissen végzett agrármérnökként csatlakozott aktívan családi vállalkozásukhoz, a Telekoldal Kft.-hez, mely 1990-óta prosperál. Édesapjával, Katona Jánossal közösen 150 ha szántót és 60 ha gyümölcsöst művelnek, ami a családi összefogás és a sok éves tapasztalat ellenére is komoly kihívások elé állítja őket évről évre.

      Területi adottságaikból adódóan a nyírségi homok – amellett, hogy a méltán híres szabolcsi almát oly zamatossá teszi-, gyakran feladja a leckét a szántóföldi növények termesztése tekintetében.

„ Korlátozott öntözési lehetőségek mellett a laza szerkezetű, alacsony humusztartalmú, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajokon, még normál évjáratban sem egyszerű rentábilisan kukoricát termeszteni, aszályos körülmények között pedig ez fokozottan igaz, így különösen jól átgondolt technológiát kell alkalmaznunk. Évről évre egyre inkább ki vagyunk téve az időjárás és a piaci folyamatok szeszélyeinek, ezért elsősorban a kockázat csökkentésére törekszünk, és mivel a felület bővítése szintén nagyon nehéz manapság, a hatékonyság fokozásában látjuk az egyetlen járható utat.

         Az PR37N01-es kukoricahibriddel egy stabil partnerre leltünk az elmúlt időszakban, mindig kiszámítható, még egyszer sem kellett csalódnunk benne. Sosem volt gond a tavaszi induláskor, még korai vetések esetén sem, hőstressztűrő és zöld száron érő tulajdonságának köszönhetően pedig tovább ellenáll a forró, száraz napoknak, és a környezetéhez képest is mindig megnyugtató képet ad a határszemlék során, amit természetesen a terméshozama is rendre igazol.

     Idén, felbuzdulva a meggyőző kísérleti eredményeken és a csomagajánlat előnyein, a jobb adottságú, kötöttebb területeinken, egy  Optimum® AQUAmax®  hibridet is kipróbáltunk. A P9486 a tapasztalatok alapján valóban magában hordozta a benne rejlő genetikai előnyt, hiszen láthatóan jobban ellenállt a légköri aszálynak, tovább zöld maradt a lombozata, a vízméréskor pedig meglepődve tapasztaltuk, mennyire vékony a csutkája, ami további plusz mázsákat jelentett a terméshozamban. Persze, az idén tapasztalt évszázados aszályban ez a hibrid sem tudta meghazudtolni a természet törvényeit, mindemellett egyértelmű előnyt mutatott a betakarításkor is.

   Napraforgó terén is megtaláltuk a stabil hibridet: az P64LE25-tel az idei rendkívül aszályos évben is tiszta, gyommentes állományt tudtunk elérni, és mindezt úgy, hogy az Express® technológia árban is kedvezőnek mondható. Termésben tudja azt, amit a legjobbak. Nem kell aggódnunk a csapadék miatt gyomirtáskor, kis odafigyelés mellett még az eddig olyan nagy ellenségnek számító parlagfű is kordában tartható. A kultúrnövényen pedig semmilyen fitotoxicitás nem tapasztalható.

          A jövőbe tekintve szeretnénk tovább folytatni a kialakult irányvonalat, még nagyobb hangsúlyt fektetve az okszerű tápanyagutánpótlásra, a legjobb ár-érték arányban alkalmazott növényvédelemre, és természetesen az alaposan megfontolt hibridválasztásra. Ebben a tekintetben továbbra is ki fogjuk kérni a helyi agronómus kolléga véleményét, különös tekintettel új, területre szabott egyedi hibridadaptációs rendszerükre. Kíváncsian várom, hogy az EnClass® alapján melyik Pioneer kukoricával tudjuk tovább csökkenteni a rajtunk kívül álló időjárási anomáliák kockázatát!

Türk Nándor
Agronómus
Északnyugat – Szabolcs – Szatmár – Bereg  megye
Mobil: 20/4182-756
turk.nandor@vetomag.info

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa

P9911

Bemutatkozik Varga Ernő

“Varga Ernő vagyok, 1955-ben születtem, egy kis Békés megyei településen, Vésztőn. Mindig is érdeklődtem a mezőgazdaság iránt, így ilyen irányban tanultam tovább, és agrármérnök végzettséget szereztem. 1976 óta dolgozom a mezőgazdaságban. 1981-ben pályámat Békés megye egyik jóadottságú gazdaságában folytattam Kétsopronyban, a közel 4000 ha-os Rákóczi Szövetkezetben 13 éven keresztül dolgoztam, ahol vetőmagtermesztési ágazatvezető, majd  pedig növénytermesztési főágazatvezetőként járultam a Szövetkezet sikereihez. 

1994-től dolgozom a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.-nél, ahol kezdetben marketing agronómusként tevékenykedtem, majd még ebben az évben lehetőségem kínálkozott a vállalat Békés-Csongrád megyei területi képviselőjévé válni. Pozíciómban nagyon sok gazdálkodóval, mezőgazdasági vállalkozóval, cégvezetővel kerültem kapcsolatba, akikkel kölcsönös megelégedettséggel, közel 21 évig dolgoztam együtt.

A DuPont Pioneer vállalat két évvel ezelőtt létrehozta a kiemelt ügyfelekkel foglalkozó menedzser pozíciót. A feladatkör célul tűzi ki a kapcsolattartást a legjelentősebb vásárlókkal, és a vevői igények maximális kielégítését.  A kedvező termelői visszajelzések és a  vállalati tapasztalatok alapján a vállalat vezetése úgy döntött, hogy tovább bővíti a kiemelt ügyfelek körét. A megnövekedett feladat ellátását két szakember végzi a jövőben, mely tevékenységhez jómagam is hozzájárulhatok, így 2015. július 01-től a keleti országrész kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser feladatait láthatom el.

Célom, hogy a Pioneer termékekkel szerzett termesztési tapasztalataimmal segítsem a termelőket a sikeres és eredményes gazdálkodásban.”

Varga Ernő
Kiemelt Ügyfélkapcsolati Menedzser
 

Pioneer Promóterek elérhetőségei