2016. augusztus

Stressztényezők hatása a kukorica szemtermésére

Bevezetés

A kukoricacső fejlődésének négy élettani szakaszában bekövetkezett környezeti hatásoknak meghatározó szerepe van a betakarítható szemek számára, azok tömegére és ezáltal a betakarítható termés mennyiségére. Ez a négy kitüntetett élettani szakasz a következő: (1)  a csöveken kialakul a maximális sorok száma (V7 – 7 leveles állapot), (2) a csöveken kialakul a soronkénti szemek száma (közvetlenül a megtermékenyülés előtt), (3) a megporzással kialakul a maximális teljesértékű (embriót tartalmazó) szemek száma (virágzás – megtermékenyülés szakasza), (4) a csöveken kialakul a megtermékenyült szemek nagysága és tömege (szemkitelítődés – R3-R5). A Crop Insight jelen cikke a kukorica cső kialakulásában szerepet játszó stresszhatásokkal foglalkozik. A cikkben leírt fejlődési szakaszok az Iowa State Publication által közölt „Kukorica növekedése és fejlődése” (Abendroth et al., 2011) alapján kerültek meghatározásra.

A szemsorszám kialakulása során ható környezeti stressz

Éréscsoporttól  függően a kukorica szemsorszám determinációja az öt és nyolc leveles állapot között történik meg (V5 – V8). Az 1-es fotón látható a fejlődő csőkezdemény a 9 leveles állapotban (V9).

Figure1

1-es fotó: A 14. nódusznál fejlődő elsődleges cső (osztodó csúcs – 400 μm) Dr. Antonio Perdomo, DuPont

A tenyészőcsúcs – a csőkezdemény végén –  újabb és újabb szemsorokat hoz létre a cső hosszán. A csőkezdemény felső kétharmad részén a fejlődő szemek (bibék) sorokba rendeződve láthatók. A fejlődő szemek osztódása folytán két sor lesz minden egyes sorból. Ez a páros formáció a csőkezdemény alapján már láthatóvá válik, ez tehát az élettani magyarázata, hogy miért mindig páros számú a kukorica csövön található sorok száma.

Az elsődleges cső elhelyezkedése genetikai hátterű. Az 1-es számú fotón látható kukorica a FAO500-as éréscsoportba tartozik és az elsődleges csöve (termést adó cső) a 14. nódusznál van (V14). Általánosságban elmondható, hogy a későbbi (FAO>450) érésidővel rendelkező hibridek elsődleges csöve a 13-14. nódusznál helyezkedik el. Az ettől még későbbi hibrideknél magasabban (V14 felett), míg a koraibbaknál az alacsonyabb nóduszoknál, nagyjából a 12.-nél fejlődnek ki.

Az elsődleges cső helyzetének ismerete egy kiválló referenciapont, hogy meghatározzuk a csőkezdemény kialakulásának időpontját. Erre általános módszerként ajánlható, hogy határozzuk meg az elsődleges cső helyének nóduszszámát, majd ebből  vonjunk le hetet. Ez lesz nagyjából az a vegetatív állapot amikor a szemsorok száma a csövön kialakul. Például, ha az 1-es fotón látható kukorica a 14. nódusznál hozza az elsődleges csövet, akkor szemsor számának kialakulási ideje a 7 leveles állapot idejére tehető (V7).

A szemsorok számának kialakulása tehát egy kritikus élettani szakasz a kukorica fejlődésében.  Tegyük fel például, hogy egy konkrét hibridre 16-18 szemsorszám a jellemző. Amennyiben ennél kevesebb, mondjuk 12 szemsor lesz csak a csöveken, akkor nagy valószínűséggel a 7 leveles időszak környékén valamilyen környezeti stressz érte. Ez az ismeret tehát segít meghatározni azt az időszakot, ami meghatározó volt a csövek szemsorszámának kialakulására.

Az összes szemkezdemény kialakulásához – melyeket a kukorica cső tartalmazni fog – ezt követően még körülbelül 4 teljes levél kifejlődésével járó élettani szakasz szükséges.

2-es fotó: Az elsődleges cső fejlődése. Dr. Antonio Perdomo, DuPont Pioneer.

2-es fotó: Az elsődleges cső fejlődése. Dr. Antonio Perdomo, DuPont Pioneer.

A 2-es számú fotó a fejődő csövet mutatja 12 leveles állapotban (V12), ugyanarról a hibridről, melyről az 1-es fotó készült. Az osztódási csúcs már eltűnt, a szemkezdemények maximális száma kialakult. A szemkezdemények páros elhelyezkedése jól látható a csőkezdemény teljes hosszában. Amennyiben a betakarított csöveken a szemsorok száma normális, azonban a cső hossza rövidebb, elmarad a várttól, akkor minden valószínűség szerint ezt olyan környezeti stressz okozta, ami nagyjából a 12 leveles állapot környékén hatott a kukoricára.

A sejtosztódást gátló herbicidek, mint például a szulfonil-ureák, hatással lehetnek a szemkezde-mények fejlődésére, amennyiben kijuttatásuk nem a megfelelő időben történt. A legtöbb hibrid erre érzékeny a V7 és V10 élettani szakaszok között. A kukoricának le kell tudni bontania ezeket az aktív hatóanyagokat. Amennyiben ez a metabolizmus nem teljes és a herbicid aktív hatóanyaga eljut a fejlődő csövekbe, akkor a szemkezdemények kialakulása gátlódik. A fejlődő szemkezdemények osztódásánák gátlása folytán a szemkezdemények dupla sorokba rendeződése kerül akadályozásra. Amikor ez történik, akkor a betakarított csöveken látható lesz egy váltás a szemsorok számában. A cső alapi részén a normális szemsorszám a cső csúcsa felé valahol később megszakad és alacsonyabb sorszámmal folytatódik. Ilyen herbicid okozta károsítás látható a 3-as számú fényképen.

3-as fotó: Helytelen szulfonil-urea kijuttatás okozta tünet.

3-as fotó: Helytelen szulfonil-urea kijuttatás okozta tünet.

Referenciák

Abendroth, L., R.W. Elmore, M.J. Boyer, and S.K. Marlay. 2011. Corn growth and development. PMR 1009. Iowa State Univ. Extension.

Rice, M.E. 2015. Corn rootworm silk feeding. Crop Focus. DuPont Pioneer, Johnston, IA. https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/crop-management/corn-insect-disease/corn-rootworm-silk-feeding/

Strachan, S. D. 2016. Relating silk emergence at pollination to kernel set at harvest. Crop Insights Vol. 26, No. 9. DuPont Pioneer, Johnston, IA.

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/programs-services/enclass/

Sikeres Gazdálkodók -
Durkó Lajos

A kezdetektől Pioneer vetőmagokat használunk!IMG_0561_small

 

Interjú Durkó Lajossal a FRIZ-TEJ Zrt. növénytermesztési ágazatvezetőjével.

Kérlek, mesélj nekem a FRIZ-TEJ Zrt. megalakulásáról!

Kondorostól másfél kilométerre, a 44-es főút mellett található a rendezett telep és cégközpont, ami a FRIZ-TEJ Zrt. tulajdonában van. 1997-ben a Kondorosi Egyesült Termelő Szövetkezet szarvasmarha telepét vettük meg. Egy-kétszáz hektáron kezdődött a növénytermesztés. Ahogyan a szarvasmarha létszám emelkedett, úgy a takarmánynövény előállító terület is nőtt. Jelenleg 1000 hektáron folytatunk növénytermesztést. Dolgozóink létszáma is sokat változott az elmúlt években, mára elérte az 50 főt.

A cégalapítást követően, folyamatos a kapcsolat a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.-vel. Nemcsak a vetőmagokat vásároljuk a cégtől, hanem aktívan részt vállalunk a kukorica és napraforgó kísérletekben is. Különösen a silókukorica kísérletek kapnak nagy hangsúlyt, hiszen mi főként takarmány előállítással foglalkozunk. Saját területünkön tapasztaljuk meg, hogy mely hibridek azok, amelyek a legjobb eredményeket hozzák, majd a következő évben ezeket vetjük el.

Milyen növényeket és milyen körülmények között termesztetek?

Talajaink 35- és 40 aranykorona közöttiek, főként csernozjom talajok. Jellemzően magas humusz tartalommal.

A kezdetektől Pioneer vetőmagokat használunk. 500-600 ha-on termesztünk takarmánykukoricát, 9t/ha átlagterméssel. A búza a második legnagyobb vetett területű növényünk 6,5 t/ha átlagterméssel. Termesztünk még napraforgót, ahol kiváló tapasztalataink vannak az EXPRESS® toleráns hibridekkel. Ezeken kívül lucernát és szudáni füvet is termesztünk. Vetésszerkezetünkben új elem az őszi káposztarepce.

Milyen megfontolás alapján termesztetek őszi káposztarepcét?

Speciális okok miatt kezdtünk el a káposztarepcével foglalkozni. A hibrid kukorica vetésének helyére került ez a növény. Elgondolásunk az volt, hogy a fenyércirokkal fertőzött területünkre olyan növényt vessünk, amelyből jól gyomirtható a fenyércirok, ugyanakkor a vetett növény a mi termesztési feltételeinkhez is jól alkalmazkodik és rentábilisan termeszthető.

Sokat gondolkodtunk a megoldáson, míg végül az őszi káposztarepce mellett döntöttünk. Segítséget kértünk több vetőmag forgalmazó cégtől, hogy a mi viszonyaink mellett melyik típusú hibrid lehet számunkra a legjobb megoldás. Áttekintve a vetőmag választékot a Pioneer PX113 MAXIMUS® hibridrepce mellett döntöttünk.

Milyen szempontokat vettetek figyelembe a hibrid választásakor?

A repce vetésterületünk előveteménye napraforgó volt, ami nem számít a jó elővetemények közé, ezért olyan hibridet kerestünk, aminek rugalmas a vetésideje, amely nem indul hamar szárba, de egy megkésett vetés esetében sem fagy ki. Fontos számunkra a hibrid állóképessége is, hogy az aratás előtt ne dőlhessen meg. Olyan repcét kerestem növényvédelmi szempontból, „amit, ha meg akarok nézni, nem kell fára mászni érte”, vagyis a szántóföldi permetezőgépünk az egész tenyészidőszakban bejárhatja. Ekkor már körvonalazódott, hogy csak a Pioneer MAXIMUS® hibridrepcék jöhetnek szóba. Végső választásunk a PX113-ra esett, mert kiemelkedő termőképességű és Phoma Rlm 7-es rezisztenciával rendelkezik, amely megoldást nyújt növényvédelmi beavatkozás nélkül a repce legfontosabb gombás betegségével szemben.

Tapasztalataink szerint kiváló a télállósága, amit elterülő habitusa is jól mutatott a tenyészidő során. A becők rendkívül sűrűn találhatók a virágszáron. Nagyon sok oldalhajtással rendelkezik, melyek a talajtól 5 cm-re már elágazódnak. Igazi kis bokor repcének néz ki.IMG_0557_small

Olajtartalma kimagasló, amely hozzájárult a magas árbevételhez, amit elérhettünk rajta.

Tervezitek-e, hogy bővítitek az őszi káposztarepce vetésterületet?

Mostanában tervezzük a vetésszerkezetünket, ahol az elsődleges cél a szarvasmarha állományunk számára a takarmánynövények biztosítása. A szabadon maradó területeken tervezzük, hogy ismét Phoma rezisztens féltörpe repcehibridet vetünk. A mai közgazdasági feltételek azt mutatják, hogy ideális döntés lehet őszi káposztarepcét vetni, akár az őszi búza vetésterületének csökkentésével is.

A jövőben milyen fejlesztésekre készültök?

Az elmúlt években a Pioneer hibridek vetésével folyamatosan emelkedtek a terméseredmények. Tapasztaljuk, hogy a magas genetikai termőképességet csak a termesztéstechnológiai intenzitás emelésével tudjuk fokozni. Ezért új, korszerű gépek beszerzését tervezzük, hogy tovább javítsuk a technológiai intenzitást. Állattenyésztésünkben fontos cél az élelmiszer-biztonsági alappillérek bebetonozása, hiszen a jó minőségű tej a jó minőségű takarmánynál kezdődik.

Köszönöm a beszélgetést!

A FRIZ-TEJ Zrt. további sikeres és nyereséges gazdálkodásához kívánok jó egészséget,

és bízom abban, hogy a további együttműködésünk hosszú távon hozzájárul a cégetek  üzleti sikereihez!

Fekécs László
Pioneer területi agronómus
Közép-Békés megye
Mobil: 20/4247-661
fekecs.laszlo@vetomag.info

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/products/canola

Repce csomagajánlat

X_csomag

Bemutatkozik Patai Gábor

Patai Gábor vagyok, 1984-ben születtem Hatvanban. 18 éves koromig a Heves megyei Csányon éltem, ahol a mindennapjaimat behálózta a mezőgazdaság, szüleim gazdálkodásának köszönhetően. Családom dinnye termesztéssel, fóliaházi- és szabadföldi zöldségtermesztéssel valamint szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.

Középiskolai tanulmányaimat a gyöngyösi Almásy Pál Mezőgazdasági Szakközép Iskolában végeztem, majd Gödöllőre a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Karára jelentkeztem agrármérnök szakra, ahová sikeresen felvételt nyertem és 2008-ban államvizsgáztam.

2008 szeptemberétől 2009 augusztus végéig a mostani NÉBIH (akkori MgSzH) Földművelésügyi Igazgatóságán dolgoztam ösztöndíjasként. 2009 szeptemberétől 2012 végéig a Kertészeti és Növénytermesztési Igazgatóság  Minősítésfelügyeleti Osztályán dolgoztam mint vetőmagszaporítási felügyelő.

2012-től kezdtem dolgozni a Nitrogénművek Zrt.-nél üzletkötő-szaktanácsadóként Pest megyében, ahol műtrágyát, vetőmagot, növényvédő szert értékesítettem, valamint terményt vásároltam. Munkám szerves részét képezte a régió műtrágyázási kísérleteinek beállítása, értékelése.

2016 februárjától Gödöllőn a Gak Nonprofit Közhasznú Kft.-nél dolgoztam mint Növénytermesztési ágazatvezető, valamint a Szent István Egyetem kísérleti terének és az ott beállított egyetemi és külső cégek megbízásából végzett növénytermesztési kísérletek felelőse.

2016 augusztusában kínálkozott a lehetőség, hogy a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.-nek dolgozhatok Pest és Bács  megyében. Bízom benne, hogy a  gazdákkal szorosan és hosszú távon fogunk tudni együttműködni és munkájukat támogathatom a Pioneer vetőmagok, valamint technológiák nyújtotta előnyök ismertetésével.

Patai Gábor

Közép – Pest és Észak – Bács – Kiskun  megye
+36 20 9937 544
patai.gabor@vetomag.info

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa

Pioneer Promóterek elérhetőségei