2016. december

Kiemelkedő teljesítmény

Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridek kiemelkedő teljesítménye

A Pioneer folyamatosan fejleszti legújabb kukorica brandjét, az Optimum® AQUAmax® hibridkört. Követelmény ezen hibrideknél, hogy mind átlagos, mind pedig száraz, aszályos években a legjobb terméssel szolgálják a gazdák jövedelmezőségét. Üzemi eredmények bizonyítják, hogy a termelők megismerték és felismerték ennek a termékkörnek az előnyeit, így a vetőmag értékesítésünk jelentős részét ma már ezek a hibridek teszik ki.

 

Új hibridjeinket nagyparcellás üzemi kísérleteinkben tesztelve, mostanra összeállt annyi adat, melynek segítségével pontosan lemérhetjük a hibridek teljesítményét két szélsőséges évjárat és két különböző adottságú termőhely viszonylatában. A kísérlet beállítására Hódmezővásárhelyen a Hódagro Zrt. területén, a Pioneer Kutató Állomás bázisgazdaságánál került sor. Ezen a területen évek óta lehetőség van a kisparcellás kísérleteket is kiszolgáló optimális termőhelyen, illetve egy szerényebb, de ehhez közel elhelyezkedő, úgymond az üzemi gyakorlatot reprezentáló termőhelyen ugyanazt a nagyparcellás hibridsort tesztelni, azonos időjárási körülmények között.

A helyi időjárási adatok láthatók az 1. ábrán 2015-2016-os évek viszonylatában. A pontosság kedvéért, mindkét évben a kukorica kelését követő 137 nap adataiból állítottuk össze az ábrát (április közepén a keléstől augusztus végéig, a fekete réteg kialakulásáig).

1. ábra

1. ábra

 

Az adatok részletezése nélkül látható, hogy 2015 egy nagyon forró, aszályos, míg 2016 legalább egy átlagos, de inkább kedvező kukorica évnek mondható. A két év reprezentálja az Optimum® AQUAmax® minősítés követelményrendszerében rögzített két eltérő évjáratot. Kiemelném a 35°C fölötti forró napok számát és a csapadékosság különbségét. 2016-os év, a kukorica szempontjából Csongrád megyében optimálisabbnak tekinthető, bár az összes csapadék különbsége nem olyan túl nagy, de a jelentősebb, 10 mm fölötti csapadékos napok száma és eloszlása kedvezőbb. Természetesen az öntözött területen – a 2015-ben hat alkalommal kiadott – összesen 110 mm öntözővíz nemcsak az evaporáció hiányát célozta meg, hanem az öntözhető sor esetében, a kukorica kritikus fejlődési fázisait is, mérsékelve ezzel a visszafordíthatatlan aszálykárt. Erre 2016-ban 35 mm öntözés is elég volt.

Érdemes a hőmérsékleti adatokra is figyelni! Bár ebben a térségben a csapadék limitáló tényező. A kukorica hőigényes növény is. A két vizsgált év között, a növekedési hőösszeg (GDD) tekintetében 2016 összességében alaposan elmaradt az előző évhez képest. Ennél is érdekesebb a két év különbsége, ha a GDD alakulását a kukorica fő fejlődési periódusaira bontva nézzük. 2. ábra

2. ábra

2. ábra

 

 

Látható, hogy a korai fejlődési időszak jelentős GDD deficitjét, a növény az intenzív növekedés periódusában tudta behozni. A később tapasztalt vékony, magas szár, esetenként a támasztógyökerek hiánya a nyári viharokkal párosulva, a szokatlan gyökérdőlési jelenségeket is magyarázhatja. A másik föltételezés, hogy a FAO sor végén érő hibridek az optimális csapadék ellenére sem hozták 2016-ban az érésidejüknek megfelelő többlettermést: hiányzott az ehhez szükséges hőösszeg.

A két eltérő évjáraton belül ugyanazt a sort vetettük el az optimális, öntözhető területen és annak közelében egy szerényebb, üzemi területen öntözött és száraz elnevezéssel. A termőhelyi különbségekben nem csak az öntözhetőség fontos, hanem a „száraz” termőhely gyengébb táblaadottsága, a talaj-előkészítés, a vetőágy gyengébb minősége, a szerényebb műtrágya-hatóanyagok, a gyomirtás kisebb precizitása és a „száraz” termőhely nagyobb kockázata miatt jelentős vetett magszám különbség is (az öntözött táblában 78 ezer, a szárazban pedig 67 ezer mag/ha). Tehát, az alábbi termés-eredményekben a különbségek nem csak az elnevezésből adódó „öntözött és száraz” körülmények miatt adódnak. A kedvezőtlen 2015-ös évet sárga színnel, a kedvezőbb 2016-os évjáratot zöld színnel jelöltük, ezen belül a gyengébb adottságú „száraz” termőhelyet halványabb, az optimális, „öntözött” táblát pedig erősebb színnel tüntettük fel az ábrákon. Tizenegy olyan hibridet találtunk, ami mindkét évben, mindkét termőhelyen a pontos kísérlet szabályai szerint összehasonlítható, köztük van a kínálatunkban szereplő hét Optimum® AQUAmax® hibrid is.

A betakarítási szemnedvességről 2015-ben nem vonhatunk le következtetéseket, mert a forró időjárás miatt minden hibrid leszáradt a betakarításra. 2016-ban viszont jól látszanak az érésidőre jellemző különbségek a 3. ábrán.

3. ábra

3. ábra

 

Kiemelném a P9241 AQ* és P9486 AQ* magas termését és kiváló vízleadását, de ugyanez mondható el a P9903 AQ* és P0023 AQ* esetében is.

A terméseredmények alakulását látjuk a 4. ábrán.

4. ábra

4. ábra

 

Az adatokból látható az a terméspotenciál, ami a Pioneer új portfólióját egységesen jellemzi. A termésszintek önmagukért beszélnek különösen, ha hozzátesszük, hogy a 2015. évi kukorica termésátlag 5,22 t/ha, a becsült 2016. évi pedig 7,5-7,8 t/ha Csongrád megyében. Hangsúlyozom, a „száraz” adatok megfelelnek a mai üzemi realitásnak. Az optimális „öntözött” adatok pedig megmutatják, hogy milyen célt érdemes kitűzni. Ezek a célok a Pioneer Optimum® AQUAmax®- hibridekkel a fenti élő példa alapján elérhetőek.

 

Végül szeretnék kiemelni hat hibridet melyek minden tekintetben kiválóan szerepeltek:

P9241 AQ*, P9486 AQ*, P9537, P9903 AQ*, P0023 AQ*, P0216 AQ*

 

Talán kilóg a sorból a legújabb P9537 hibridünk, amely még nem Optimum® AQUAmax® minősítésű, de már első kereskedelmi évében kiválóan teljesített. Összefoglalva:

Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridek mindenekfölött!

 

Ezzel a hibridválasztékkal kívánok minden kukoricatermesztő gazdának reményteli, eredményes és jövedelmező évet a 2017. évre!

*AQ = Optimum® AQUAmax® hibrid

 

Makhajda János
Pioneer agronómus

http://dupontpioneerhirlevel.vetomag.info/wp-content/uploads/2016/12/Hírlevél-Optimum-AQUAmax.pdf

GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek

Pioneer hibridek ismét az élen a GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletekben!

2007 óta kerülnek beállításra a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) által szervezett kukorica posztregisztrációs kísérletek. A kísérleteket a NÉBIH állomásokon vetik el, az állami szerv szakmai gondozása mellett. A kísérleti rendszerben szereplő hibrideket a vetést megelőzően közjegyző jelenléte mellett kódolják, így ezután senki nem tudja, hogy egy adott parcellán konkrétan melyik hibrid szerepel. A betakarítási eredmények után kerülnek újra visszakódolásra a fajták.

A kísérletek szervezői, beállítói és maga a kivitelezés folyamata garancia arra, hogy a GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek szakmaisága és függetlensége minden kétséget kizárva biztosított és vitán felül áll.

Az eredmények ismételten igazolták, hogy ebben az évben is jól választott, aki a Pioneer hibridek mellett döntött:

fajtakiserlet_1

fajtakiserlet_2

fajtakiserlet_3

2016-ban három éréscsoportban Pioneer hibrid végzett az élen!

A 2014-es, 2015-ös és a 2016-os évjárat merőben eltért egymástól. Ettől függetlenül a Pioneer hibridek mindhárom évjáratban bizonyítottak a posztregisztrációs kísérletekben is. A hazai klímához való alkalmazkodó képesség a Pioneernál első számú kritérium, ezért is hoztunk létre nemesítő állomást Hódmezővásárhelyen. Fontos kihangsúlyozni, hogy az egymástól eltérő évjáratokban az Optimum® AQUAmax® hibridek bizonyították stabilitásukat, azt a tényt, hogy jöhet bármilyen időjárás, ezek a hibridek az élen teljesítenek!

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Pioneer hibridek GOSZ-VSZT Posztregisztrációs Kísérletekben az elmúlt három évjáratban mutatott teljesítményét:

AQ = Optimum® AQUAmax® hibrid

A fennt szereplő hibridek közül feltétlen ajánljuk a következőket:

fajtakiserlet_4

aquamax_logo

P9486 Optimum® AQUAmax® hibrid: A legkorábbi Pioneer hibrid a FAO300 második felében. Igen kedvező termés – szemnedvesség aránya miatt az egyik leggazdaságosabban termeszthető hibridünk. A regisztrációban két évben is (2012 és 2013) első helyezett volt a vizsgált FAO 300-as csoportban.

P9537: Rekord termésre képes FAO300 közepi hibrid, mely nagyon jól alkalmazkodik a száraz, kontinentális éghajlat kihívásaihoz. Itthon, Hódmezővásárhelyen lett nemesítve.

P9903 Optimum® AQUAmax® hibrid: A legnagyobb termőképességű Pioneer hibrid a FAO300-as csoportban. Kimagasló agronómiai tulajdonságokkal és nagyon jó csőegészséggel rendelkezik!

P0023 Optimum® AQUAmax® hibrid: Érésidejével átmenetet képez a FAO300 és FAO400 között. Tipikus rekordtermő, melyre minden évjáratban számíthatunk. Külön ki kell emelni nagyon jó csőegészségét és kifogástalan agronómiai tulajdonságait.

P9911 Optimum® AQUAmax® hibrid: A 2015-ös év nyertese, mert nagyon jól adaptálódik a száraz, meleg klímához! Látványos nagy csöveivel, már a betakarítások előtt felhívja magára a figyelmet.

P0412 Optimum® AQUAmax® hibrid: Érésidejénél fogva a legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik hibridjeink között. Erős szárú, rendkívül látványos hibrid, melyett elsősorban az ország nagyobb hőösszeggel rendelkező területeire ajánlunk.

A Pioneer kukoricahibridekkel mindenki megfelelő megoldásokat talál a területére kialakítandó vetésszerkezet optimalizására és a gazdálkodása eredményességének növelésére. Részletes szaktanácsért forduljon a területileg illetékes Pioneer agronómushoz.

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

Ebben nem fognak csalódni!

ugyvezeto

“Gazdaságunkban, mely Komárom-Esztergom megyében található, több mint 20 éve állítunk be Pioneer kísérleteket. Hibriddel kapcsolatos döntésünkben mindig meghatározó ezen kísérletek eredménye, ez alapján választjuk ki az adott portfólióból a területünkre leginkább megfelelő hibridet. Így volt ez a P9241 Optimum® AQUAmax® hibrid esetében is. Először 2015-ben bizonyított nagyobb területen. A mostoha körülmények ellenére (talajadottságok, időjárás), 9 t/ha feletti termést értünk el, alacsony víztartalommal. 2016-ban már kukoricaterületünk túlnyomó részén ezt a hibridet vetettük. Üzemi átlaga 11,43 t/ha lett. Tulajdonságait figyelembe véve – korai fejlődési erély, éréscsoportján túlmutató terméspotenciál, kiváló alkalmazkodó-képesség, jó vízleadás, korai betakaríthatóság – ezt a hibridet választottuk a gazdaságunkban beállított precíziós kukoricatermesztési kísérlet alanyaként is. Ajánlom a P9241-et mindazoknak, akiknek fontos a kukoricatermesztésük biztonsága. Ebben a Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridben nem fognak csalódni!”

Hartmann Imre
Ügyvezető – tulajdonos
Hartmann Farm Kft., Szákszend

P9241 Optimum® AQUAmax® hibrid

FAO340, ajánlott termőtőszám: 68-76 000 tő/ha

Termesztési ajánlás

Magyarország minden termőhelyére ajánlott. Őszi kalászosok előveteményének tökéletes választás, mert nagy termőképessége korai éréssel, gyors vízleadással párosul.

Karácsonyi üdvözlet

Karacsonyi_udvozlo_webre_small

 

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa