2016. május

Hűvös tavasz, korai fejlődési erély

A 2016-os év tavasza bővelkedett szokatlan időjárási fordulatokban. Április második dekádjában szinte nyárias meleg uralkodott 25-26 °C-os csúcshőmérsékletekkel, szárító szelekkel és az átlagnál szerényebb csapadékkal. Mindez arra sarkallta a gazdákat, hogy siettessék a vetést, így Csongrád megye déli részén a kukorica vetőmag 80-85 %-a a földbe került április 20-ig. Ami szokatlan az idei évjáratban, hogy a kelés és korai fejlődés idején megszokott folyamatos melegedés elmaradt, sőt április végén és május közepén is két hideg periódus köszöntött be.

Az alábbi elemzésekben(1. ábra) az április 10 utáni kelési időt követő negyven nap hőmérsékleti adatait vettük figyelembe Hódmezővásárhely térségében.

 

001

1. ábra

 

Bár összességében az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadék hullott ebben az időszakban, eloszlása folytán a vetőágy nedves maradt. A kukorica kelése jól és viszonylag egyenletesen megtörtént, azonban pár nappal tovább tartott a szokásosnál. A kukorica korai fejlődéséhez – sok más feltétel optimuma mellett –, elengedhetetlen a megfelelő hőösszeg. A DuPont Pioneer „A kukorica növekedése és fejlődése” című kiadványa alapján a mért hőmérsékleti adatokból meghatároztuk a Hódmezővásárhelyre és környékére jellemző növekedési foknapok számát, a GDD-t. Az alábbi ábrán (2. ábra) látható, hogy ez lényegesen elmaradt az előző évi ugyanitt mért értékekhez képest.

A hideg tavaszi periódus kissé visszafogta a kukorica fejlődését, amit a növekedési hőegység, GDD értékek idei alakulása jól indokol. Tehát, ha hasonló körülmények között úgy tűnik, mintha a kukoricáink fejlettsége elmaradna a kívánatostól, legyünk türelemmel, az elmúlt időszak hő összegének hiánya okozza a lemaradást. A 2015 évi 220 halmozott hőegységgel szemben idén csak 141 egységgel számolhatunk a kelést követő 40 napban, ami a tavalyi értéknek csupán a 64 %-a.

 002 Megjegyzés:* GDD= Growing Degree Days (Növekedési foknapok), ahol a napi minimum és maximum hőmérsékletből képlet alapján kiszámolható a növekedéshez, fejlődéshez használható hasznos hőösszeg. (Tmin+Tmax)/2 – 10 oC.

2. ábra

11

A hideg periódusok okozhatják a növény elszíneződését is, elsősorban a levelek különböző mértékű lilás árnyalatáról van szó. Néhány hibrid érzékenyebben reagál e tekintetben. Azonban fontos tudni, hogy egyrészt a hideghatás azokat a hibrideket is visszaveti, amelyeknél a lila elszíneződés nem jelentkezik, másrészt, a lila szín lehet egyéb hiánytünet, stressz következménye is, például foszforhiány vagy fitotoxikus tünet. Az utóbbiak általában a forgókon erősebbek, vagy foltokban jelenkeznek.

A DuPont Pioneer kísérleti rendszerében elvetett fajtasorokat minden tavasszal felvételezzük a korai fejlődési erély szempontjából. Ezek a hibridek közötti néha alig látható különbségek általában a fajtasorokban – az egymás mellett 6-6 soronként vetett parcellákon – és az 5-10 leveles fejlettség idején vizsgálhatók jól. Mivel az idei évjárat a kelés szempontjából kedvező volt, a kelési arányban gyakorlatilag nincs különbség a hibridek között, tehát az összes vizsgált hibridünk kiváló arányban, gyakorlatilag 100 %-osan kikelt. Az alábbi összefoglaló adatsorban (3. ábra) a növény nagysága, vitalitása, a kelés – korai fejlődés homogenitása, illetve az esetleges lilulás mértéke látható. Az adatok alapján egyértelmű, hogy a lila elszíneződés nincs összefüggésben a másik két értékmérő tulajdonsággal, vagyis a lilább növények nem feltétlenül mutatnak rosszabb korai fejlődést.

003

3. ábra

A fenti diagram 4 fajtasor (Apátfalva, Hódagro öntözött, Hódagro öntözetlen és Szarvas) felvételezési adatainak átlaga alapján készült. Az értékelésben legnagyobb súllyal a parcella vitalitását, növénymagasságát, kisebb mértékben a parcella állományának homogenitását, vagyis az egyöntetű kelést, és gyengébb súlyozással a lila elszíneződést vettük figyelembe.

Látható, hogy szinte minden hibridünk jól teljesített az idei hűvös tavaszon. Korai fejlődési erélyük kiváló (a legmagasabb elérhető érték= 2,5). Különösen jó eredményt mutat a P9074, valamint a P9486, P0216 Optimum® AQUAmax® hibridek.  Természetesen a többnyire szubjektív felvételezés nem iránymutató a hibridek végső teljesítményére nézve, hiszen a tenyészidőszak elején járunk.

A DuPont Pioneer innovatív nemesítési programja révén a 2014-16 években összesen 16 új kukoricahibriddel teljesen megújította portfólióját Magyarországon. Míg a korábbi generációkban számon tartottunk korai vetésre nem javasolt hibrideket is (pl.: PR37F73), a felvételezési eredményekből kitűnik, hogy a jelenlegi portfólióban egyöntetűen jó, vagy kiváló minden hibrid korai fejlődési erélye. Tovább növeltük a korszerű, helyi, kontinentális viszonyokra nemesített, ezen belül a szélsőséges időjárásra legjobban reagáló Pioneer Optimum® AQUAmax® kukoricahibridek számát. Az új hibridek genetikailag biztosított tulajdonságai – mint például a hőstressz ellenálló képesség, a szinkronizált virágzás, vagy a zöldszáron érés – szintén biztosíték arra, hogy a tavaszi hőösszeg elmaradását a Pioneer kukoricahibridek a későbbiekben jól kompenzálják.

Szeged, 2016. 05. 22.

Makhajda János
Pioneer agronómus

Csúcstámadás egy bajnokjelölttel!

Igen, ezzel a nem titkolt céllal vetette el Jánowszky Szabolcs barátunk 2015 őszén a PR44D06 Pioneer repcehibridet, és ezzel a szemlélettel gazdálkodnak Nyíregyháza közelében idestova 20 éve. Édesapjával Jánowszky Attilával és öccsével, Zoltánnal összehangolt csapatmunkában végzik a szántóföldi növénytermesztést, melynek minden elemére a korszerűség és az innovációra való fogékonyság jellemző, mindez természetesen a lehetőség szerinti maximális hozam és jövedelmezőség elérése érdekében. Területi adottságaik szabolcsi viszonylatban jónak mondhatók, mivel az átlag 23-25 AK értékű táblák 80%-a öntözhető.

A rendelkezésre álló 240 ha-os területen gazdaságukban így a fő növényi kultúrák a zöldborsó, csemegekukorica, valamint a takarmánykukorica, őszi búza és nem utolsósorban az őszi káposztarepce.

 1

Közös határszemle a Jánowszky Szabolcsék által kivitelezett idei Pioneer kukorica fajtasorban

 

Nem mondunk újat azzal, hogy a kimagasló termésnek számos egyéb tényező mellett mindenképpen egyik fő záloga a megfelelően megválasztott vetőmag. Repcénél e téren évek óta biztos partnernek bizonyulnak Szabolcsék földjein a MAXIMUS® hibridek, hiszen számos olyan előnyt nyújtanak számukra, amivel nagyobb biztonsággal elérhető a kitűzött maximális termés.

 

2

PR44D06 tábla Magyarbokoron

 

„A féltörpe Pioneer hibridek megbízhatóságuk és kimagasló alkalmazkodóképességük által megjelenésük óta stabil szereplők vetésszerkezetünkben. Először kísérleti szinten találkoztunk ezekkel a hibridekkel, mivel a Pioneer-ral együttműködve korábban repce fajtakísérletet is állítottunk be területünkön. Számos hasznos szakmai tapasztalatot merítettünk és merítünk máig is ezekből a közös munkákból, többek között egyértelműen bebizonyosodott számunkra, hogy az alacsony mérete ellenére nem csak versenyképes egy féltörpe hibrid, de gyakran meg is haladja a hagyományos repcék hozamát. 2011-ben pl. a PR45D03 névre hallgató első MAXIMUS® 5.1 tonnás hektáronkénti hozammal 1. helyen végzett a 14 szereplős szintén általunk beállított fajtasorban, joggal felhívva magára figyelmünket. Azóta a nemesítői munka előrehaladtával újabb és még korszerűbb féltörpe repcéket ismertünk meg, így esett választásunk a tavalyi évben a PR44D06-ra.

A MAXIMUS® repcéknek már vetés kapcsán kiütközött számunkra előnyük, mivel az intenzív elágazásaikkal jól kompenzálják az esetleges tőszám problémákat, ami sajnos az utóbbi évek szélsőséges nyár végi csapadékviszonyait, és az ebből fakadó magágykészítési nehézségeket figyelembe véve gyakori probléma térségünkben. A PR44D06 emellett korai vetésre is alkalmas, mivel őszi túlnövekedésre nem hajlamos. Ennek a tulajdonságnak és elterülő habitusának köszönhetően a növény télállósága is kimagasló, ami szintén közismerten kritikus pont a repcetermesztésben. Tavaly a már említett aszályos őszi időjárás miatt megkésve, szeptember 15-én tudtuk elvetni, ennek ellenére a környezetében megfigyelhető, korábban elvetett állományokhoz képest jó fejlettségi állapotban vágott neki a télnek, és sikeresen is vészelte át azt. A növényvédelmi műveletek során ugyancsak rendre kiütközik előnye, méretéből fakadóan gyorsabban, szélesebb időintervallumban végezhetőek a permetezések, s mindez kisebb taposási kár elszenvedése mellett.

A betakarításnál egyaránt sokat jelent, hogy a kombájn nagyobb sebességgel haladhat egy PR44D06-os táblában, magas repcéhez képest kisebb pergési veszteség mellett, ugyanis a növény felépítésénél fogva egyenletesebben érik és kisebb szártömeggel rendelkezik, s ezek a tulajdonságok nagyban segítik az aratás hatékonyságát és gazdaságosságát.

Idén tavasszal ismét az aszály a legnagyobb ellenségünk, s miután lehetőségeinkhez mérten megtettünk mindent a cél érdekében, várjuk a jó szerencsét kiadós, áztató eső formájában, mert óhatatlan, hogy arra is szükség lesz a már említett csúcs meghódításához.”

 

Türk Nándor
Agronómus
Északnyugat-Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: 20/4182-756
turk.nandor@vetomag.info

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/my_local_team/

Termelői vélemények

Pioneer repcehibridek a termelők szemével

PR46W21

6

Víg Gergő
Agronómus
D-E Agrár Kft., Baja

 

„Az őszi káposztarepce hibridválasztása során a megbízhatóság, kiszámíthatóság fontos szempont számunkra. A DuPont Pioneer ajánlatában szereplő PR46W21 hibrid termőhely és évjárat stabilitásáról az elmúlt években megbizonyosodtunk, s ennek révén a hibridekkel szemben támasztott elvárásainknak maximálisan megfelel.”

7

Imre József
Ügyvezető Igazgató
K.I.P Kft., Sárosd

 

„Fejér megye középső részén Sárosd térségében mintegy 750 hektáron gazdálkodunk, jó adottságú 33-34 AK-ás talajokon.

Vetésszerkezetünk: 330 ha repce, 320 ha őszi búza, 20 ha kukorica és 80 ha napraforgó.

Az elmúlt években nagy területen a PR44D06-os Pioneer MAXIMUS® repcehibridet vetettük. A környékünkön beállított Pioneer repcekísérlet hozamai láttán választottuk a PR46W21-es hibridet nagy területre a szortimentből. Igen jól telelt és gyors tavaszi indulású hibridet ismertem meg általa.

A területi agronómussal történt határszemle alkalmával megállapítottuk, hogy igen kiemelkedő habitussal és virágzattal rendelkezik, ami a nagy termés egyik fontos záloga. A jelenlegi kép alapján ajánlom vetését minden repcetermesztő gazdálkodónak.”

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/products/canola/http://www.pioneer.com/web/site/hungary/products/canola/maximus/px113/

Megjelent 2016-os repcekatalógusunk!

A katalógus megtekintéséhez kérjük kattintson az alábbi képre:


repcek

Repcekatalogus_2016

A DuPont Pioneer 90 éve – videó


 

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa

Pioneer Promóterek elérhetőségei