2016. március

Az optimális tőszám a modern hibrideknél

Milyen tőszámokkal dolgoznak a tengerentúlon?

A magasabb tőszám szoros kapcsolatban áll a magasabb terméssel és lehetővé teszi, hogy jobban kihasználjuk a modern hibridek genetikai potenciálját. Az újabb, modernebb hibridek nagyobb termőképessége az egységnyi területről lehozható több termésből származik és nem pedig a növények egyedi termőképességének növekedéséből. Az újabb hibridek jobban viselik a nagyobb tőállományból eredő stresszhelyzetet, ezért érdemes kihasználni ezt a genetikában rejlő plusz potenciált.

A DuPont Pioneer minden évben számos tőszámkísérletet állít be a legújabb hibridekkel. 2009-től 2014-ig tartó kísérletekben a legmagasabb jövedelem a 76 000 – 96 000 hektáronkénti vetett magszámokhoz tartozott. A legmagasabb termésszint ezekben a tőszámkísérletekben 10 és 15 t/ha között alakult.

2015-ben a DuPont Pioneer felmérést végzett az Egyesült Államok és Kanada gazdálkodói között a kivetett magszámot illetően. A felmérés lényegi megállapításai a következőek:

  • A gazdálkodók 10%-a 88 000 vetett magszámmal, illetve e felett termeszt kukoricát.
  • A gazdálkodók harmada a 81 000 és 88 000 közötti vetett magszámmal dolgozik.
  • A gazdálkodók további harmada 74 000 és 81 000 közötti vetett magszámmal dolgozik.
  • A fentiekből következőleg az Egyesült Államok és Kanada gazdálkodóinak 70%-a 74 000 vetett magszám felett termeszti a kukoricát.

Az 1-es számú ábrán az Egyesült Államokból származó adatok alapján 1985-től 2013-ig ábrázoltuk az alkalmazott átlagos tőszámot és az adott évhez tartozó termésátlagot. Az egyre magasabb termésekhez sok tényező járul hozzá, az egyik ilyen, a folyamatosan emelkedő tendenciát mutató kivetett magszám mennyisége. Az Egyesült Államok a 80-as évek közepén alkalmazott 56 000 mag/ha-os tőszámú vetés napjainkban már 76 000 környékén van. Ezzel együtt az akkori 7 t/ha körüli termés átlagok ma már 10 t/ha-os szinten mozognak.

 11. sz. ábra

A magasabb tőszámok miatt a növények között nagyobb a verseny a tápanyagért, vízért és a fényért. A nemesítés és a szelekció azonban azokat a hibrideket részesíti előnyben, amelyek valamely megváltozott tulajdonságuknak köszönhetően jobban viselik az ilyen stresszhelyzeteket. Például a modern hibrideknek több felső levele van a cső felett, vagy a levelek erekt állásúak, így kevésbé árnyékolják le egymást. Továbbá a gyökérrendszer is jóval hatékonyabban képes a tápanyag és víz felvételére.

Természetesen a tőszámot nem célszerű és nem gazdaságos egy bizonyos határ fölé vinni. Az alkalmazott tőszámnak határt szab az adott terület csapadékviszonya, a termőföld mínősége, a tápanyagutánpótlás és az alkalmazott agrotechnika. Azért, hogy egységnyi területről a lehető legnagyobb profitot tudjuk elérni, nagyon fontos az optimális tőszám meghatározása.  A DuPont Pioneer-nál minden évben állítunk be tőszámkísérleteket az ország különböző régióiban, ezzel bizonyos támpontot adva a gazdálkodóknak a hibridjeink tőszám optimumával kapcsolatban.

A 2-es számú ábrán az Iregszemcsén elvetett kisparcellás, négy ismétléses tőszámkísérletünk eredménye látható.

 22. sz. ábra

*A P9241, P9486, P9903, P0023 és a P9911 Optimum® AQUAmax® hibrid

Fontos tudni, hogy a tőszám az iregszemcsei kísérlet esetében a betakarításkori tőszám és nem pedig a kivetett magszám. Továbbá azt is számításba kell venni, hogy ez a termőhely átlag felettinek mondható, ahol a talajadottságok kedveznek az intenzív kukoricatermesztésnek. A fenti adatok alapján, az itt elvetett hibridek esetében és intenzív termesztési viszonyok közé átlagosan a 75 000 beállt növényszám mondható optimálisnak.

A fényképen a P0023 Optimum® AQUAmax® hibrid csövei láthatóak, amit 5 méter hosszan törtünk le a különböző tőszámokon. Így a felső sortól lefelé haladva a 45-60-75-90 ezres tőszámokról származnak a csövek. A P0023 Optimum® AQUAmax® hibrid kiemelkedően jó stressztűrését mutatja, hogy még a legmagasabb tőszámon is csak kis mértékű orrosodás volt tapaszatlható, a legnagyobb termést is itt adta ebben a kísérletben.

3

1. sz. fotó

A vetett magszám meghatározása során érdemes megfontolni az alábbiakat:

  • Általános érvényű szabályként, hogy 5%-kal több magot vetünk ki, mint a tervezett hektáronkénti növényállomány. Fontos ismerni a vetőmag meleg csíra értékét, mert az 5%-ot ehhez mérten is módosíthatjuk.
  • További 5%-kal emeljük meg a vetett magszámot korai vetés esetében és hideg, nehezen felmelegedő, víznyomásos talajokon, valamint, ha számítani lehet kártevők, kórokozók miatti növényszám-kiesésre.
  • Aszályra fokozottan veszélyes területeken az optimálistól alacsonyabb tőszámmal dolgozzunk.

A hibridjeink esetében az adott területre és technológiához javasolt optimális tőszám tekintetében segítséget kaphat agronómus kollégáinktól. Szakmai támogatásért keresse őket bizalommal!

 

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

 

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/programs-services/ipad-apps/

Optimum® AQUAmax® vs. csapadékhiány

A Szentmártonkátai Agrár Szövetkezet főagronómusát, növényvédelmi szakirányítóját Hajduhegyi Ákost kérte meg a DuPont Pioneer, hogy ossza meg az elmúlt gazdálkodási ciklusban szerzett kukoricatermesztési tapasztalatait.

 0201

Ákos, bemutatnád pár szóban a gazdaságot?

A Szentmártonkátai Agrár Szövetkezet Pest megye keleti részén gazdálkodik, a Nagykátai kistérségben, mintegy 600 ha szántóterületen. A gazdálkodás négy fő növényre épül, rendszerint kukorica, napraforgó, búza és repce termesztésével foglalkozunk. Kukoricát 180-200 ha-on termelünk, zömében Pioneer hibridekkel.

Termőterületünk központi magját a Nagykátától Zsámbok és Tóalmás felé húzódó csernozjomok adják, melyeket alulról és felülről is homokos barna erdőtalajok szegélyeznek. Az utóbbi évek intenzívebb gazdálkodása meghozta a gyümölcsét, profiltisztítással minden erőnket a növénytermesztés szolgálatába állítottuk. Ennek eredményeképp stabil lábakon áll a cég, melynek új lendületet adhat a munka és erőgépek új generációja, melyeket az utóbbi időben szereztünk be.

0202

Mennyiben érintett benneteket az elmúlt év csapadékhiányos időjárása?

Saját méréseim alapján elmondhatom, hogy egy extrém meleg és csapadékhiányos éven vagyunk túl. A gazdálkodásunk területén a téli csapadék 15 mm eső és 5 cm hó formájában jelentkezett, ezt követően áprilisban 15 mm, májusban 40 mm esőt jegyeztem fel. Májustól augusztus közepéig számottevő csapadék nem hullott. Mindezeken túlmenően 35 olyan meleg napot írtam fel, mikor a kukorica valamiféle hőstressznek volt kitéve.

Ez nem hangzik túl jól. Ilyen körülmények között milyen eredménnyel sikerült zárni az évet?

Elmondhatom, hogy többek között a megfelelő hibridválasztásnak köszönhetően elfogadható, 6,95 t/ha-os üzemi átlaggal zártunk. Jónak mondható, hiszen volt egy olyan 30 ha-os táblánk, ami a kukoricabogár kártételének köszönhetően 3,5 t/ha-t adott. Szerencsére volt olyan 20 ha-os tábla is, melyen 9,8 t/ha-os terméseredményt mértünk, itt P9486 Optimum® AQUAmax® hibridet termesztettünk.

Ha már a hibrideknél tartunk, mondanál pár szót a hibridválasztásodról?

A gazdálkodási területünk csökkenését kompenzálnunk kellett azzal, hogy intenzívebbé tettük a növénytermesztést. Ennek egyik eleme, hogy kizárólag csúcs termőképességű kukorica hibrideket termelünk, melyek a nagy termőképességük mellett a szélsőséges időjárási körülmények között is elfogadható termésbiztonsággal rendelkeznek. A Pioneer agronómusának javaslatára, három éve próbáltuk ki először az Optimum® AQUAmax® megjelölésű Pioneer hibrideket, az akkori kukorica vetésterületünk kb. harmadán. Azóta a részarányt folyamatosan növeljük, mivel rendkívül jó tapasztalatokat szereztünk a hibridekkel.

Mik voltak a személyes tapasztalataid a tavalyi évben az Optimum® AQUAmax® hibridekkel?

Ha egy mondatban akarnám összefoglalni, azt mondanám, hogy kiváló aszálytűrés, magas terméspotenciál! Üzemi körülmények között két Optimum® AQUAmax® hibridet termesztettünk: a P9241-et és a P9486-ot, melyek FAO 340-360 tenyészidejűek.

Kísérleti célzattal további két, magasabb FAO-számú Optimum® AQUAmax® hibridet, a P9903-at (FAO: 390) és a P0023-at (FAO:420) is elvetettük, ezeknek műtrágya-reakcióját is vizsgáltuk.

Kiemelném a P9241 és a P9486 zöldszáron-érő tulajdonságát, mely segített a megfelelő időben történő betakarításban. A gyökérrendszerük masszívan stabil, mely a magas termésszint alapját képezi. Mindemellett megfigyeltem, hogy mindkét hibrid meglepően jól tűrte a virágzás ideje alatti magas hőmérsékletet. Szem-csutka arány szemmel láthatóan is igen magas, csőegészségük kifogástalan volt.

Említetted, hogy magasabb éréscsoportbeli hibridekkel is kísérleteztél, mik voltak a tapasztaltok?

A kísérleti helyszínt egy jó vízgazdálkodású szentmártonkátai parcellában jelöltem ki. A talajadottságokról pontos információim voltak, mivel a kísérlet beállítása előtt talajvizsgálatokat végeztettem. A laboreredmények alapján elmondható, hogy az enyhén lúgos kémhatású vályogtalaj, közepes humusz tartalommal rendelkezik. Makroelemek tekintetében „jó” tápanyagszinteket mértek. Mikroelemek közül a kukorica szempontjából igen fontos Zn-et „igen jó” kategóriába eső mennyiségben mérték a területet reprezentáló talajmintában.

Hatóanyag növelési kísérletem fontos hibridjeit képezte két Optimum® AQUAmax® hibrid, a P9903 és a P0023. Számomra is meglepő volt, hogy ez a két Optimum® AQUAmax® hibrid 20-30 kg foszfor és kálium hatóanyag növelésével közel 2 tonnás terméstöbbletet produkált, így elérve a 9,2-9,5 t/ha-os termésmennyiséget, ami tekintve az időjárási körülményeket több mint figyelemreméltó.

Tervezed ezeket a FAO400 körüli Optimum® AQUAmax® hibrideket a termesztésben is kipróbálni?

Mindenképpen! A tavalyi év tapasztalata az volt számomra, hogy a hosszabb tenyészidejű hibridek jobban tolerálták a csapadékhiány okozta stresszt. Betakarításkori szemnedvesség-többletük a korábbi hibridekéhez képest gyakorlatilag elenyésző volt, így a szárítási költségek bőségesen megtérülnek a terméstöbblet adta plusz bevétellel. Bízom benne, hogy a Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridjei 2016-ban a tavalyinál jóval kedvezőbb viszonyok mellett is csúcstermésekkel fognak megörvendeztetni!

 

Köszönjük a beszélgetést!

 

Lázár Viktor és Nedeczky Árpád
Pioneer agronómusok

Szentmártonkáta, 2016.02.29

http://www.pioneer.com/web/site/hungary/products/corn/aquamax/

Henry A. Wallace és a DuPont Pioneer alapítása

A Pioneer történeti összefoglalójának első része

1926 május 7-én Iowa állam cégalapítási engedélyt adott ki “Hi-Bred Corn Company” névvel. Az alapító a helybéli  Henry A. Wallace volt, aki később az USA mezőgazdasági minisztere, majd alelnöke is lett. A cég küldetése – ami iránt a DuPont Pioneer alkalmazottak ma is elkötelezettek -, hogy megossza a gazdákkal a hibrid vetőmagokban rejlő teljesítményt.

Wallace ifjúkora

A mezőgazdaság Henry A. Wallace életének szerves része volt már gyermekkorától. Nagyapja, -aki miniszterként dolgozott, majd egészségi problémák miatt visszavonult a politikai pályáról-, az iowai Adair Megyében vásárolt földet, majd a helyi újságot is megvette, ahol a gazdálkodásról kezdett írni. Henry apja agrárgazdálkodást tanult, majd átvette a családi farm irányítását. Ezen a farmon született Henry Wallace 1888.október 7-én.

Az 1890-es évek elején, Henry apja a családjával az iowai Ames-be költözött, ahol befejezte tanulmányait az Iowai Állami Egyetemen (Iowa State University (ISU)). A fiatal Henry itt kezdett megismerkedni a növénynemesítéssel, majd az egyetem diákja lett.

Pár évvel később a család Des Moines-ba költözött, ahol heti újságot szerkesztettek “Wallaces Farm and Dairy” néven, ami később “Wallaces Farmer”-re módosult. Az 1920-as években a “Wallaces Farmer”-ben írt cikkeiben osztotta meg Henry a farmerekkel a hibrid kukoricák nemesítésében elért eredményeit.

A hibridizációban rejlő lenyűgöző hozamok ígérete

Henry érdeklődése a kukoricatermesztés iránt az idő múlásával egyre erősödött. Abban az időben a kukorica “szépségverseny” nagyon népszerű volt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. A gazdálkodók versengtek a legjobb csőkinézetű és egységes szemű kukorica termelője címért. Henry azonban nem fogadta el, hogy biztosan a legjobb kinézetű kukoricaszemek adják a legnagyobb termést is. Henry megkérdezte az 1903-as verseny bíráját, ISU Professor Perry Holdent, hogy honnan tudja, hogy a győztes szemek a legproduktívabbak. Bizonyítandó kétségeit, apja támogatásával Henry gondosan elvetette a versenyben szereplő legszebb tíz magot és a 10 legalacsonyabbra rangsoroltat. Holden meglepetésére a legnagyobb termést hozó szem a 10 legalacsonyabbra rangsoroltak közül került ki és ezek összesített eredménye is magasabb volt, mint a top 10-é. Ezek után Henry folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy nem csak a külalak a lényeg, hanem a teljesítmény, így ezek a versenyek egyre vesztettek jelentőségükből.

Ahelyett tehát, hogy uniformizált szemű, “szép” kukoricákat keressen, Wallace a kukorica termesztés hatékonyságának növelését a hibrid kukoricák nemesítésében látta. Egyetemi tanulmányai alatt – ISU, ahol osztályelső volt –, Wallace lenyűgözve tanulmányozta George Shull botanikus munkáját,aki azonosította a hibridhatást a kukoricában.

Kihívások és kitartó munka

Wallace az első hibridjét 1913-ban, a des moines-i kertjében nevelte fel, de a siker nem jött könnyen és gyorsan. Az 1920-as évek közepére több száz keresztezést végzett és meg volt győződve, hogy a hibrid kukorica vetőmagoknak lenne piaca. 300 keresztezés után találta meg az első hibridet, amit “Copper Cross”-nak nevezett el. Ez a hibrid nyerte 1924-ben a dél-közép-iowai kukorica termésversenyt, amit az ISU rendezett. A “Copper Cross” volt az első hibrid, amit az amerikai kukorica övezetben árusítottak. Az “Iowa Seed Company” 1925-ben kezdte el árulni a “Copper Cross”-t, ahol Wallace barátja, George Kurtzweil dolgozott. Az ára? Egy dollár/pound (0,45kg)

32
A fotón (korai 1930-as évek) Henry Wallace (jobbra) Raymond Bakerrel, a johnstoni (Iowa) kísérleti parcellában. Baker az 1920-as évek végén csatlakozott a Pioneer-hoz és később a kutató csapat vezetője lett.

A Pioneer alapítása

Wallace hamar rájött, hogy önálló farmerként végezni a nemesítést túl nehézkes és sok időt igénylő feladat. Hatékonyabb, ha létrehoz egy olyan céget, ami speciálisan a nemesítéssel, vetőmagszaporítással és annak eladásával is foglalkozik. Ez volt az első ilyen cég a piacon és az első évben a megtermelt 1000 bushel ( 1 bushel=25,4 kg) vetőmagból 650-et tudott értékesíteni.

A hibridizáció népszerűsödésével egyre több vetőmag nemesítő vállalat jött létre, ezért 1935-ben Wallace a “Pioneer” taggal egészítete ki a vállalata nevét, hogy megkülönböztethető legyen a többitől.

Amikor Wallace elindította a vállalkozását a “Hi-Bred Corn Company”-t 1926-ban, a gazdálkodók saját maguk dolgozták fel a termett vetőmagot, melyet a következő évi vetésnél használtak fel. 15 évvel később, 90%-a az amerikai kukorica övezetben vetett kukoricának már vásárolt hibrid kukorica volt.

 

A fordítás a “Pioneer története az 1970-es évekig” című publikáció rövid kivonata.  Iowan magazin, 1979.

 

A Pioneer márkajelzésének és történelmének összeoglaló idővonala

1926 – 1949

1926 Henry A. Wallace bejegyezteti a ‚Hi-Bred Corn Company’-t

1935 A cég neve ‚Pioneer Hi-Bred Corn Company’-ra módosul

1946 Létrejön a kanadai ‚Pioneer Hi-Bred Corn Company’

1949 A Pioneer® márka Észak-amerikai vetőmagértékesítése meghaladja az évi egymilliós egységnyi célt

41

Pioneer márkajelzések: 1926-1940 (bal), 1941-1949 (jobb)

 

1952 – 1973

1952 Létrejön a “The Long Look” üzleti filozóia

1964 A Pioneer létrehozza első Észak-Amerikán kívüli kutatóállomását, Jamaicán

1970 A cég neve ‚Pioneer Hi-Bred International, Inc.’-re módosul, és létrejön egy különálló, tengerentúli cégcsoport

1973 A Pioneer nyíltpiaci társasággá válik, valamint a ‚ Peterson Seed Company’ felvásárlásával a szója termékcsoport is bekerül portfóliójába

1949_1964

Pioneer márkajelzés: 1949-1964

1979 – 1989

1979 A Pioneer első szabadalmának bejegyzése – A gyapotmag folyamatos virágoztatásának eszközei és módszerei

1981 A Pioneer a hibrid kukorica piacvezető vállata Észak-Amerikában

1982 Éves forgalma világviszonylatban meghaladja a 10 millió egységet

1983 A szója termékcsoport neve ‚Peterson’-ról ‚Pioneer’-ra módosul

1989 A cég létrehozza biotechnológiai csapatát, a Dél-amerikai vetőmag-előállítási kapacitás bővül

1965_2001

Pioneer márkajelzés: 1965-2001

 

1990 – 1996

1990 Bevezetik a téli faiskolák termékfejlesztési eszközként való használtatát

1991 A Pioneer Észak-amerikai piacvezetővé válik a szója termékcsoportban, bevétele 1 milliárd dollárra     emelkedik

1995 A Pioneer részvényeket bejegyzi a New York-i tőzsde

1996 A Pioneer elsőként kezd genomikai kukorica kísérletekbe, létrehozza első GM szója termékét

utolso

Pioneer márkajelzés

 

1997 – 2004

1997 A DuPont 20%-os részesedést szerez a Pioneer-ból, létrehozzák első GM kukorica terméküket (Pioneer® kukoricahibrid ‚YieldGard® Corn Borer gene’, azaz kukoricamoly-rezisztens gén)

1999 A Pioneer 1999 Október 1-jén összeolvad a DuPont-tal

2001 A Pioneer megalapításának 75. évfordulója

2002 A Pioneer közös vállalatot alapít Kínában Shandong Denghai Pioneer Seeds Co., Ltd. néven, bevétele 2 milliárd dollárra emelkedik

2004 A DuPont és a Bunge bevezeti a NUTRIUMTM-t, az Alacsony Linolénsavas Szója Olajat. A DuPont felvásárolja a Verdia-t

 

A márkajelzés 2012-től:

kp1

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa

Pioneer Promóterek elérhetőségei