2016. október

Stressztényezők hatása a kukorica szemtermésére (3)

Bevezetés

A kukoricacső fejlődésének négy élettani szakaszában bekövetkezett környezeti hatásoknak meghatározó szerepe van a betakarítható szemek számára, azok tömegére és ezáltal a betakarítható termés mennyiségére. Ez a négy kitüntetett élettani szakasz a következő: (1)  a csöveken kialakul a maximális sorok száma (V7 – 7 leveles állapot), (2) a csöveken kialakul a soronkénti szemek száma (közvetlenül a megtermékenyülés előtt), (3) a megporzással kialakul a maximális teljesértékű (embriót tartalmazó) szemek száma (virágzás – megtermékenyülés szakasza), (4) a csöveken kialakul a megtermékenyült szemek nagysága és tömege (szemkitelítődés – R3-R5). A Crop Insight jelen cikke a kukoricacső kialakulásában szerepet játszó stresszhatásokkal foglalkozik. A cikkben leírt fejlődési szakaszok az Iowa State Publication által közölt „Kukorica növekedése és fejlődése” (Abendroth et al., 2011) alapján kerültek meghatározásra.

Környezeti stressz a megtermékenyülés alatt

Az érett petesejtek sikeres megtermékenyítéséhez életképes polleneknek kell érkeznie az ezek fogadására alkalmas bibeszálakra. Rovarok, például a kukoricabogár imágója, a táplálkozásukkal károsíthatják a bibeszálakat, melynek következtében hiányos beporzás és szemhiányos csövek alakulhatnak ki.

A megtermékenyítés folyamatát két fontos szakaszra oszthatjuk. Először életképes pollennek kell érkeznie a fogadására kész bibeszálra. Ezt követően pedig a bibeszálnak támogatnia kell a pollentömlő kialakulását, hogy a hím és nőivarsejtek egyesülése megtörténhessen. A környezeti hatásoktól függően az érett pollenek leginkább a reggeli órákban szóródnak ki a címerekből. A sikeres megtermékenyülés záloga, hogy naponta és négyzetcentiméterenként legalább 100 darab pollen kerüljön kiszórásra. A pollenek az életképességüket néhány perc alatt elveszíthetik, ha a levegő hőmérséklete túl magas (40° celsius felett), illetve szárazság esetén légköri aszályban. Kiszóródásuk pillanatában az érett pollenek víztartalma körülbelül 80% és életképtelenné vállnak, amennyiben ez lecsökken 40%-ra.

A kukorica megtermékenyülése többnyire a magas hőmérséklet ellenére is sikeres lehet. Amennyiben jó a talaj vízellátottsága és a kukorica a megfelelő mennyiségben és gyorsaságban képes a pollenekhez vizet juttatni, akkor a pollen életképes marad addig, hogy sikeres legyen a megtermékenyítés folyamata. Egyébként a megfelelő vízellátottság hiányában a pollenek még az érésük előtt elpusztulnak és így a megtermékenyülés folyamata kárt szenved.

8-as fotó: Pollenek a bibe trichomákhoz tapadva. Dr. Don Aylor, University of Connecticut

8-as fotó: Pollenek a bibe trichomákhoz tapadva. Dr. Don Aylor, University of Connecticut

 

A megtermékenyítés következő folyamata, amikor a pollen csíratömlőt hajt a bibeszálban, eljut a petesejtig és egyesül azzal. A folyamat ezen része már a növény nőivarú részétől függ, ugyanis a bibeszálak szolgáltatják a megfelelő tápanyagot és vizet a pollentömlő kialakulásához. A bibeszálakról készített fényképek alapján jól látható, hogy a pollenek először a bibeszálak trichomáin tapadnak meg, hogy megkezdődjön a megtermékenyítés folyamata (8. számú fotó).

A trichomák a bibeszálak hajszálszerű kinövései csakúgy, mint a hajszálgyökerek a gyökérrendszeren. A pollenek megtapadását követő pár percen belül megkezdődik a pollentömlő kialakulása. A pollentömlő kialakulása mindig a bibeszál érrendszere mentén történik. Ennek oka, hogy az erezetben elérhető a pollentömlő hajtásához szükséges víz és tápanyag.

A környezeti hatásoktól és az elérhető víz mennyiségétől függően a pollentömlő hajtása a megtermékenyítésre váró petesejtig néhány órától egy napig tarthat. Szárazságstressz hatására a pollentömlő hajtásának sebessége – és így a megtermékenyülés sikeressége is-, lecsökken.figure8a_pollentubes1

9-es fotó: Pollentömlő hajtása a bibeszál erezete mentén. Dr. Antonio Perdomo, DuPont Pioneer.

9-es fotó: Pollentömlő hajtása a bibeszál erezete mentén. Dr. Antonio Perdomo, DuPont Pioneer.

A beporzás – megtermékenyülés alatti környezeti stressznek meghatározó jelentősége van a betakarítható termésre. Egy kukorica hibrid esetében általánosságban elmondható, hogy a betakarított termés 85%-ban függ az egységnyi területen kialakult szemek számától és a fennmaradó 15% pedig függ az egyes szemek betakarításkori súlyától (10-es számú ábra).

10-es_abra-hu-page-001

Az elérhető víz mennyisége hatással van a bibeszálak hajtására, a növekedésük sebességére, a pollenfogadó képességük hosszára, valamint a bibeszálak azon képességére, hogy tápanyaggal és vízzel lássák el a fejlődő pollentömlőt, ezáltal magára a megtermékenyülésre. A megtermékenyülés időszakában stresszhatásnak kitett kukorica csöveken a szemek abortálódnak, ahogy a 12-es számú fotón is látszik. A cső egy része abortált lesz, mert az érett petesejtek nem tudtak megtermékenyülni. Ezek a meg nem termékenyített szemek később, mire a kukorica befejezi fiziológiai érését, eltűnnek.

Referenciák

Abendroth, L., R.W. Elmore, M.J. Boyer, and S.K. Marlay. 2011. Corn growth and development. PMR 1009. Iowa State Univ. Extension.

Rice, M.E. 2015. Corn rootworm silk feeding. Crop Focus. DuPont Pioneer, Johnston, IA. https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/crop-management/corn-insect-disease/corn-rootworm-silk-feeding/

Strachan, S. D. 2016. Relating silk emergence at pollination to kernel set at harvest. Crop Insights Vol. 26, No. 9. DuPont Pioneer, Johnston, IA.

Termelői vélemény –
Póth János

Beszélgetés Póth János ügyvezető igazgatóval.

 


P64LE25 Poth Janos PR_smallKöszönöm, hogy időt szakítottál rám és elfogadtad a felkérést, hogy beszélhessünk szakmai kérdésekről.

Mindenek előtt szeretném, ha bemutatnád az általad irányított gazdaságot.

A Szentmiklósi Gabona Kft., mintegy 50-60 gazdálkodót integrál. Inputanyag beszerzés, szántóföldi munkák elvégzése, terménykereskedelem tartozik a feladataink közé, tehát teljes szolgáltatást végzünk.

Ez kb. 1600 ha területet ölel fel az 5 ha-os őstermelőtől a 250 ha-os birtokosig.

A szántó 50 %-a kalászos, 50% olajos növény (repce és napraforgó). Ezenkívül saját családi gazdaságomban van 250 ha terület, hasonló növény megoszlással.

A fajtapolitikát szakmai tapasztalataink alapján  mi határozzuk meg. Három esztendeje termelünk P64LE25 napraforgót. Az első évben a terület 20 %-án, a második évben a jó tapasztalatok alapján 60%-án, az idén pedig a napraforgó terület 95%-án díszlett ez a fajta.

Milyen technológiával termeled a napraforgót?

A talajelőkészítés gabona után, szántás nélkül, mélylazításos technológiával történik. Tapasztalatom szerint a lazított táblákon szinte minden esetben jobb a termés, mint a szántott földeken. Gyomirtásra legtöbbször elég azDuPont™ Express® 50 SX® vegyszerből 25-30 gramm az egyszikű gyomirtás mellett, de a kultúra jól bírja a nagyobb dózisú, illetve kétszeres kezelést is. Gombaölőszerrel egyszer védekezünk, 6-8 leveles állapotban vagy csillagbimbós fenofázisban az időjárástól függően. A kultúra kap lombtrágyát és rovarölőszert is. Ez különösen fontos, amióta a neonikotinoidos csávázást eltörölték. Egyre több a levéltetű és a poloska. Évek óta használunk talajfertőtlenítő szert, így alacsonyabb dózissal tudunk vetni.

A telefonban történt egyeztetésünkkor megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, nálatok az évszázad napraforgó termése volt az idén.

Valóban ilyen szenzációs évünk még nem volt a napraforgóban. 432 ha-on takarítottuk be ezt a növényt – aminek 95%-a P64LE25-. A termésátlag 3,87 t/ha 46%-os olajtartalommal. 3 tonna alatti táblaátlag nem volt. A termések 3,2-4,4 t/ha között alakultak. Még ilyen nem fordult elő, amióta gazdálkodom.

Miben látod a P64LE25 fajta előnyeit?

A fajtának sok előnyös tulajdonsága van. Úgy mint:

-az elérhető magas hozam
-olcsó és hatékony gyomirtási lehetőség, ami nem okoz fitotoxikus tüneteket és az utóveteményre sem üt vissza
-magas, de homogén növényállomány, amely biztosítja a gyommentességet és a könnyebb arathatóságot
-betegségekkel szembeni ellenállóképesség
-nem tapasztalható jelentős szklerotinia fertőzöttség
-kellően erős és vastag szár megfelelő szárszilárdságot biztosít

Jövő évi tervek?

A következő esztendőben is 400 ha körüli napraforgó vetését tervezzük. Ez függ attól, hogy mennyi repce marad meg a tél eltelte után. A P64LE25 továbbra is vezérfajta lesz a területünkön.

Köszönöm a beszélgetést és további sikeres gazdálkodást kívánok.

 

Törökszentmiklós, 2016. október 14.
Sarkady László

Optimum® AQUAmax® P9903

A Pioneer új portfóliójának rekord termőképességű Optimum® AQUAmax® hibridje a P9903, melyet a FAO300-as éréscsoport végén vezettünk be. Nagy termőképessége, gyors vízleadása és kiváló csőegészsége miatt is jól döntenek azok a gazdálkodók, akik erre a vastag, gömbölyűre termékenyült csövekkel rendelkező hibridre alapozzák
a kukoricatermesztésüket.

 
P9903 foto cikkhez_smallA P9903 elnyerte az Optimum® AQUAmax® minősítést is, ami azt jelenti, hogy kimagasló a termőképessége aszályos és kedvező években egyaránt. A termésbiztonság egyik nagyon fontos kritériuma a hibridválasztásnak, éppen ezért lett oly népszerű a fent említett PR37N01 is, hiszen jöhetett bármilyen évjárat az PR37N01-re mindig számíthattak a gazdálkodók. Hosszú évek óta ez a hibrid Magyarország legnagyobb területen termesztett kukoricája (Kleffmann piackutatás 2011-2016, kukorica). A nemesítői munka természetesen halad és évről-évre jönnek az újabb és újabb hibridek.

A PR37N01 igen magasra tette a lécet, főleg a termésstabilitást és a megbízhatóságot illetően. Ezért sem volt egyszerű válaszolni a termelők által gyakran feltett kérdésre, hogy mely hibridet tekintjük a PR37N01 utódjának. Ez a kérdés ma már megválaszolható: a P9903 AQ* méltó utód lehet, mivel ugyanezt a termésbiztonságot tudja, de már magasabb hozamszinten.

(1. számú ábra.)

1. számú ábra: Magasabb hozam azonos vízzel!

1. számú ábra: Magasabb hozam azonos vízzel!

P9903 AQ* és a PR37N01 termése a 2015 évi Pioneer nagyüzemi kísérletekben:dupont

A kísérleteinkben a P9903 AQ*, a FAO300-as csoport rekordereként bizonyította termőképességét. Egyre több gazdálkodó dönt e hibrid mellett. Visszajelzéseik alapján az üzemi eredmények is alátámasztják a jó döntésük valósságát.

A P9903 AQ* kedvező agronómiai tulajdonságai mellett kimagaslóan jó csőegészségét kell megemlíteni. Ezt a tényt a hivatalos NÉBIH (2014.kukorica fajtajelöltek kórtani vizsgálata) és saját vizsgálataink is megerősítik. A 2014-es NÉBIH vizsgálatok szerint, az összes fajtajelölt és sztenderd hibrid között, a P9903 AQ* mutatta a legalacsonyabb csőfertőzöttséget.

 

2. számú ábra: A P9903 AQ* az első helyezett több év átlagában is.

2. számú ábra: A P9903 AQ* az első helyezett több év átlagában is.

 

A 2-es ábrán az elmúlt 3 év termékfejlesztési kísérleteinek összesített átlaga látható, a kontinentális kukoricarégióban (Kárpát-medence és a hasonló klímával rendelkező környező országok). A P9903 AQ* abszolút első helyezett e nagyszámú, több évet átfogó összesítésben!

Ajánljuk tehát azoknak a gazdálkodóknak, akik nem bíznak semmit a véletlenre és a legmagasabb elérhető haszonra törekszenek – ehhez, a P9903 AQ* egy kiváló választás!

 

Fábián László
termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

 

*AQ= Pioneer Optimum® AQUAmax® kukoricahibrid

Termelői véleménycsokor
Szőke Antal
Festő Tamás

 

P9903 Szoke Antal Gyuroi Kft (2)_smallA Gyúrói Kft. 800 hektár területen gazdálkodik Fejér megyében.

A kukorica vetésterülete 200 hektár körül szokott alakulni. Talajaink vegyesek, minden típus megtalálható nálunk, az átlag aranykorona érték 22.

A  PR37N01-el mindig nagyon meg voltunk elégedve, ezért érésidőben hasonló hibridet kerestünk. A Pioneer agronómusának segítségével az új Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridgenerációból igyekeztünk választani, ezek évjárat stabilitása végett. Ezzel egybevágott, hogy a beállított kísérleteinkben a P9903 Optimum® AQUAmax® hibrid nagyon jól szerepelt, ezért idén 80 ha-on ezt a hibridet vetettük. Vetés után kimagasló volt a fejlődése, a termékenyülése tökéletes volt, a hibridek közül a legjobban ez rakódott be, a cső csúcsáig kiteltek a szemek, ahogy a Pioneer EnClass® ajánlás alapján ezt vártuk. Előzetes termésbecslésünk szerint 13 tonna fölé várjuk az eredményét. Nagyon meg vagyok elégedve vele, üzemi szinten is kiválóra bizonyít.

A napraforgó vetésterülete 200 hektár körül szokott alakulni, ebből idén 150 hektáron a P64LE25-öt vetettük.

A területünkön előforduló gyomproblémák miatt esett a választásunk erre a hibridre. A DuPont Express® toleráns technológiája lehetővé teszi a hatékony, egyszerű, olcsó és emellett biztonságos gyomirtást. Figyelembe vettük, hogy a hibrid nagyon jó kórtani tulajdonságokkal bír, így rezisztens a legújabb peronoszpóra rasszokkal szemben is. Az eddigi próbavágások alapján rekord termésre számítunk, koraisága miatt szárítás nélkül.

 

Szőke Antal
Ügyvezető
Gyúrói Kft., Gyúró

 

P9718E Festo Tamas

Régóta foglalkozunk itt Borsod megye közepén waxy kukorica termesztéssel . Pioneer  hibrideket használunk sikeresen.

Családi gazdaságunk 300 ha szántó területen gazdálkodik. 2016-ban 75 ha P9718E waxy kukoricát vetettünk, a jól ismert PR37N01 waxy változatát. Az időjárás nem volt teljesen optimális, de a P9718E hibridkiváló alkalmazkodó képessége, stabilitása, jó eredménnyel kecsegtet. Zöldszáron érik, ami kiváló vízleadással párosul. A más hibridekkel szembeni  korai vethetősége, jó agronómiai tulajdonságai miatt esett rá a választásunk. Ezen felül is a legkisebb moly kártételt tapasztaltunk a hibriden.

Bátran ajánlom waxy kukoricát termelő vagy termelni szándékozó gazdatársaimnak.

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa

Pioneer Promóterek elérhetőségei