2017. december

Terméselemzés és kísérletek

Terméselemzés, kísérletek és szántóföldi gyakorlat Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridekkel

2015 óta lehetőségünk van számos út mellett országszerte is látható kukorica fajtasorát elvetni a Hódagro Zrt. által művelt és a Dupont Pioneer Kutatóállomás részére fönntartott kísérleti területén. A professzionális agrotechnika mellett, homogén talajon, öntözhető körülmények között, üzemi méretekben és az üzemben használt gépekkel tudunk fajtasort vetni, bemutatni és betakarítani.

A 2015-től összegyűlt három év adatait elemeztük az alábbiak szerint:

A fajtasor évek óta nyári bejárás és bemutató céljára szolgál a Pioneer szakemberei számára, melynek célja a hibrid tulajdonságok szántóföldi megismerése. Mindig megígérjük a „zöld állapotban” még nem látható termés közlését, amit most szeretnénk is bemutatni a 2015-2017-es évek viszonylatában.

A megidézett évek története egyben az Optimum® AQUAmax® hibridek sikertörténete is. Szeretnénk ezen a gyakorlati példán keresztül elemezni. Aszályos évben 5%-kal, kedvező évben legalább 3%-kal múlja felül a Brand a legjobbnak ítélt hibrideket. Erre a legjobb példa a  gyakorlatunkban megtapasztalt: 2015 aszályos, 2016 viszonylag kedvező, és a 2017 aszályos és durván forró évek összehasonlítása. Kontrollnak a korábbi generáció szenzációs hibridjét, a Magyarországon ebben az időszakban legnagyobb területen vetett PR37N01 hibridet választottuk. Tizenegy olyan Optimum® AQUAmax® hibridet találtunk a kísérletekben, amit mindhárom évben teszteltünk. Az alábbi elemzések ezeket az adatokat tartalmazzák.

Elsősorban szeretnénk a helybéli gazdák tudomására hozni, hogy öntözött körülmények között milyen eredményre képes a kukorica. Tudatában vagyunk minden olyan folyamatnak, ami esetleg öntözetlen körülmények között eléri a növényt és hibridválasztástól függetlenül alacsony termést eredményez. Ugyanakkor szeretnénk megmutatni az alulmúlt termések okát, az időjárás függvényében.

abra1

1. Ábra

A hibridek nettó termése és a betakarításkor mért szemnedvessége látható az 1. ábrán. Szembetűnő, hogy minden azon törekvésünk ellenére, hogy a kukoricának az optimális feltételeket biztosítsuk, jelentős évjárathatás jelentkezett az egyes hibridek esetében, változó mértékben és a kísérleti átlagtermésben is. Mielőtt a magyarázatot az időjárási eltérésekben keresnénk, nézzünk néhány alapvető tanulságot. 2016-ban optimális csapadék és kevésbé forró tenyészidőszak során termett legtöbbet a kukorica. A legjobb hibridek termése a 18 t/ha szintet is megközelítette. Tehát, optimális körülmények között az Optimum® AQUAmax® hibridekkel ilyen termésszinten számolhatunk. 2017-ben az aszály mellé extrém forróság is párosult, így a három év közül ez a legkedvezőtlenebb. Az öntözés ellenére 13-14 t/ha átlagtermést mértünk, ami az optimális évhez képest több mint 3 tonnával kevesebb.

Fontos megjegyezni, hogy termékenyülési hiányosságokat egyik évben sem tapasztaltunk. A termést meghatározó tényezők közül a csőméretben, a csövenkénti szemszámban és az ezermagtömegben keresendő a különbség, köszönhetően a tudatos öntözés, és a kukorica fejlődési fázisaihoz szakmailag igazított dózisainak. 2. ábra

abra2

2. Ábra

 

A hibridek vízleadási különbségei elmosódnak az aszályos években, hiszen a betakarításkor mindkét száraz évben közel hasonló szemnedvességeket mértünk az egész fajtasorban.

Az azonban még ilyen száraz években is látszik, hogy az új Optimum® AQUAmax® hibridek vízleadása kicsivel jobb, mint az előző generációt képviselő PR37N01 hibridé. 2016-ban viszont jól látható az a klasszikus trend, ami a hibridek érésidejével kapcsolatosan elvárható, illetve tervezhető (zöld pontozott trendvonal). A termésadatok évjárat hatása kapcsán fölmerül a kérdés, hogy a szélsőségek hátterében a vízellátottságon kívül még milyen tényezők állhatnak, hiszen az öntözéssel mindhárom évben igyekeztünk „okosan” pótolni az aktuális vízhiányt. A kísérleti területen elhelyezett mobil meteorológiai állomás adatait használva a hőmérsékleti adatokat vettük górcső alá.

Alapvetően a kukorica szempontjából,  10 oC alatti és 30 oC feletti hőmérsékleten érdemi növekedés, fejlődés nem történik. Ezért a kukorica fejlődését a napi minimum és maximum hőmérsékletből számítható növekedési foknap értékkel jellemezhetjük (Growing Degree-Day), azaz GDD. Ebből következtethetünk a növekedés, fejlődés hőmérsékleti hátterére, ha egyébként a többi feltétel optimumban van. A GDD halmozott értékei elméleti alapon meghatározzák a kukorica fejlettségét, függetlenül attól, hogy a vetéstől számítva hány nap telt el. Alapvető terméscsökkentő tényező, ha a kukorica a korai fejlődési fázisban nem kap elegendő hőösszeget a fejlődéshez.

Nézzük, hogyan alakultak ezek az adatok a vizsgált három évben. A 3. ábra adatai alapján látható, hogy 2017-ben mind a hideg napok, mind pedig a hőség, illetve a forró napok indokolják a kukorica termésveszteségét a tudatos és szakmai öntözés ellenére.

abra3

3. Ábra

 

Kicsit menjünk a részletekbe. A 4. ábra adataiból látható, hogy a 2017-es legforróbb év már hátránnyal indult a vetés után, hiszen a csírázó, vagy már kikelt állomány egy igen erős lehűléssel ütközött a korai fejlődés elején. Sorra kaptuk a jelzéseket, hogy a kukorica lassan kel ki, nem nő, lilul vagy sárgul. Elég megnézni az április 12-19. közötti hőmérséklet adatokat! Ilyen körülmények között a kukorica nehezen fejlődött, és már a tenyészidőszak elején elszenvedett egy fejlődési hátrányt is.

abra4

4. Ábra

 

Amikor a 2017-ben elszenvedett terméshátrányt nézzük, fonos tudnunk, hogy a kukorica kétszer károsult a hideg tavaszon, és szinte átmenet nélkül egy nagyon vízhiányos és egyben forró nyáron. E két csapás már indokolja a jó évhez viszonyított termés különbséget.

Nézzük csak meg a halmozott GDD ábra adatait az 5. ábrán. Egyértelmű, hogy a hűvös tavaszi fejlődést hátráltató körülményeket a szinte átmenet nélkül bekövetkező túl meleg napok sem kompenzálták, a fejlődéshez szükséges GDD érték 2017-ben jelentősen a korábbi évek értéke alatt marad.

abra5

5. Ábra

 

Viszont 2017-ben eddig soha nem tapasztalt forró napok következtek be, egy napon 40 fok fölötti napi maximum hőmérsékletet is mértünk.

Nézzük meg a 6. ábra adatait, amin egyértelmű, hogy mind a virágzás elején, de főként a szemkitelődés időszakában soha nem tapasztalt hőség uralkodott.

abra6

6. Ábra

 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az adataink öntözött körülmények között születtek. A térségben csak korlátozott mértékben van lehetőség öntözésre.

Abban bízok, hogy az öntözetlen területeken termelő gazdák figyelmét is fölkeltik az eredményeink, némi tanulságot a terméseredmények magyarázatához fenti adatainkkal, tisztelettel hozzátettünk.

 

Makhajda János
Pioneer agronómus
06-30-5739-833
makhajda.janos@vetomag.info
Dél-Csongrád megye

https://www.pioneer.com/web/site/hungary/my_local_team/

FAO 400-as hibridek

Vissza a FAO 400-as hibridekhez

Fodor Gy.Fodor György mezőgazdasági vállalkozó Hajdúdorogon kezdte tevékenységét. Ma már az újfehértói határban található telephely a bázisa tevékenységének. A család minden tagja – felesége és két felnőtt gyermeke is – kiveszi a részét a mindennapok teendőiből. Az ifjabbik Fodor Györggyel beszélgettem a telephelyükön.

Kérlek, mutasd be néhány mondatban a családi vállalkozásotokat!

430 hektáron folytatunk szántóföldi növénytermesztést. A területek zöme 15-20 AK értékű, aszály-érzékeny barna homok. Három növénnyel foglalkozunk: őszi búza, napraforgó és kukorica, melyek közül a kukorica foglalja el évről-évre a terület 60-70 %-át. Saját gépparkunk még jobb kihasználása érdekében mintegy 150 hektáron szolgáltatunk a szántástól a szárítással bezárólag. Bérszárítást, felvásárlást és bértárolást is végzünk a környék gazdáinak, az elmúlt évek alatt kialakult jó kapcsolatoknak köszönhetően.

Milyen hibrideket vetettetek 8-10 évvel ezelőtt és hogyan változott a hibrid összetétel napjainkra?

Több mint 20 éve állítunk be kukorica fajtakísérletet a Pioneernak és ezek eredményét mindig figyelembe vettük az újabb hibridek kiválasztásánál. A kétezres évek elejétől egészen 2010-ig a Colomba volt az egyik meghatározó hibridünk, mellette Danellát és Resedát vetettünk. 2012-ben és 2013-ban csak FAO 300-as hibridjeink voltak, ekkor vetettük először az N01-et és a P9578-at, de a vezető hibrid a Reseda volt. 2014-ben termeltünk először Optimum® AQUAmax® hibridet és itt jött vissza az első FAO 400-as hibrid a vetésszerkezetbe a P0216 személyében. Itt láttuk meg az Optimum® AQUAmax® hibridek előnyeit és a következő években egyre nagyobb területen ezeket vetettük. Az elmúlt három évben a kukorica vetésterületünk 70-90 %-a ilyen hibridekkel volt bevetve. Kipróbáltuk a P0412-es hibridet is, de az a mi területeinken túl hosszú tenyészidejű. Ami a leginkább bevált az a P9903, P0023, P9911 és a P0216. Idén már csak ezt a négy hibridet vetettük és 50 %-a  FAO 400-as hibrid volt a kukoricavetésnek.

Mennyire vagytok elégedettek a FAO 400-as hibridek termésével és nedvességtartalmával?

Mint már említettem sokáig termeltük a Colombát, de az energia árak emelkedése miatt a rövidebb tenyészidejű, jobb vízleadó FAO 300-as hibridek irányába váltottunk, még annak ellenére is, hogy saját szárítóval rendelkezünk. Aztán először a P0216, majd a P9911 is azt bizonyította, hogy rekord termésekre képes és a betakarításkori nedvességtartalma is 20% körüli vagy az alatti az évjáratoktól függően. Az Optimum® AQUAmax® hibridek stabilitása, termésbiztonsága és vízleadása jóval túlmutat a korábbi hibrideken. 2016 a rekordok éve volt gazdaságunkban, 15 t/ha-os termésszinten volt a P0216 19-20% vízzel, míg a P9903 14 tonna körül termett hektáronként 18% körüli nedvességtartalom mellett. Idén a P9911 és P0216 is 12-13 tonna 18-20% vízzel, a P0023 11 tonna 19% vízzel és P9903 is 10 tonna körül termett 17-18% vízzel hektáronként! Az augusztus eleji légköri aszály a szemtelítődésben sokat elvett tőlünk – hiszen a határban takarítottak be 6-7 t/ha kukoricákat is –  ennek ellenére nagyon elégedett vagyok a Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridek teljesítményével, mert az üzemi átlagunk 10,2 t/ha volt szárítás és tisztítás után 310 hektár átlagában!

Köszönöm szépen a beszélgetést!

 

Török János
Pioneer agronómus
06-20-3334-379
torok.janos@vetomag.info
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Megye

https://www.pioneer.com/web/site/hungary/my_local_team/

Python™ Flexi

Költséghatékony megoldás kétszikű gyomok ellen a kukorica posztemergens gyomirtásában

Az ajánlat a következőket nyújtja:

  1. Széles hatásspektrum
  2. Hosszú hatástartam
  3. Szelektivitás
  4. Rugalmas felhasználhatóság
  5. Költséghatékony

 

Felhasználási javaslat

A Python Flexit takarmány- és silókukoricában lehet felhasználni a kultúrnövény 1-6 leveles állapota
között a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles állapotában 200-300 l/ha lémennyiség
felhasználásával. Az egyszikű gyomnövények ellen nikoszulfuron, foramszulfuron, szulkotrion vagy
cikloxidim hatóanyagot javaslunk azok engedélyezett dózisában. Az egyszikű gyomirtó hatásának
fokozásához nedvesítő szer hozzáadása javasolt (Polyglycol, Trend, stb.). A Python használható
szerves foszforsav tartalmú talajfertőtlenítő használata esetén. Keverhető az ebben az időszakban
felhasználható Zn és N tartalmú levéltrágyákkal. Szerves-foszforsav tartalmú növényvédő szerrel nem
keverhető. A két kezelés között 7 nap különbségnek kell eltelni. Minden esetben keverési próba
elvégzése javasolt. A készítmény hosszú tartamhatással rendelkezik kétszikű gyomok ellen, amely a
tenyészidőszak végéig tart. A tartamhatás feltétele a kezelést követő két hétben hulló 10-20 mm
csapadék.

A kezelés évében betakarítást követően ősszel kalászos gabona és őszi káposztarepce, míg a
következő év tavaszán napraforgó, kukorica, tavaszi kalászos, olajretek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagymaféle, mák, facélia, kender, len vethető és káposzta-, kabakosfélék
palántázhatóak, illetve ha a talaj pH értéke 6-nál nagyobb, cukorrépa, pillangósok, burgonyafélék és
levélzöldségek vethetők. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.

A 30 hektáros csomagban 10 l Python 280 SC és 3 kg Lontrel 72 SG található.
(amely 3 ha-ra szétszedhető, 2*0,5 l Python 280 SC és 2*150 g Lontrel 72 SG)

AKG programokban felhasználható
Forgalmi kategória: II.

 

Dow_DM_Python flexi

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Dow AgroSciences Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u.1.
Telefon: (1) 202-4191
Fax: (1) 202-4292
www.dowagro.hu
Email: dashungary@dow.com

Dow_DM_Python flexi

 

 

 

 

Karácsonyi Üdvözlet

pionerr_karacsonyi_kozsonto

 

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa