2017. október

Érkeznek az új hibridek – P9415 és a P64HE133

Új kukorica és napraforgó hibridek a Pioneer 2018-as ajánlatában

 

A kontinentális, száraz klímára nemesítő hódmezővásárhelyi állomásunk kutatói munkájának köszönhetően ismét egy, a korábbi generációt túlszárnyaló kukorica hibrid bevezetése előtt állunk. Az új kukorica mellett ráadásul egy napraforgót is lesz alkalmunk a piacra vinni. Az új kukoricánk a P9415 névre hallgat és a FAO350-es érésidővel rendelkezik. A napraforgónk pedig a P64HE133, Express toleráns és a magas olajsavas csoportba tartozik. A bevezetésüket nagyon nagy számú tesztelés, különböző stresszhatások alatti vizsgálatok, széles körű kísérleti munka előzte meg. Ezek alapján meggyőződtünk, hogy ismét olyan termékeket tudunk ajánlani a gazdálkodóknak amelyekkel nagyobb értéket tudnak a szántóföldön előállítani.

Melyek ezek a jellemvonások a két fő hibridnek? A következőkben olvashatjuk:

 

  • Az új kukorica hibrid: P9415 FAO350 Optimum® AQUAmax®

 

A P9415 kiemelkedő termőképességével megfelelt az Optimum® AQUAmax® követelményeknek, mind a száraz, csapadékhiányos helyszíneken és a normál viszonyok között is. Kifejezetten jól tűri a hőstresszet a virágzás alatti időszakban és az intenzív növekedés stádiumában is. Az intenzív növekedés időszakában a kukorica már bekalibrálja magát egy bizonyos termés szintre az éppen bekövetkezett környezeti hatásoknak megfelelően. Ezért az ebben az időszakban bekövetkezett bármilyen stressz,  főleg a hőség és a szárazság, már hatással van a későbbi termésre. A P9415 erőssége pont abban rejlik, hogy jobban viseli a korai és a virágzás alatti időszak kedvezőtlen viszonyait, különösen a hőstresszt.

A hibrid jellemzője, hogy rendkívül jó a szemtermés-víztartalom aránya. A rekord termőképességét egészen alacsony víztartalommal éri el. Jó példázza ezt a NÉBIH regisztrációs kísérlete, ahol a kimagaslóan jó szemtermés-víz arányt mutatott. A termés itt több mint 1 tonnával múlta felül a sztenderd hibrideket!

asd

A P9415 csőtípusa hengeres, kifejezetten vastag, jellemzően 16-18 szemsor számmal. Szemtípusa lófogú, mély kupanyommal a szemek felületén.

kukorica

 

  • Új napraforgó hibrid: P64HE133

 

A PE64HE133 magas olajsav tartalmú és az Express gyomírtás techológiára ajánlott hibrid. Peronoszpóra ellenállóságát tekintve megkapta a Protector minősítést, azaz még a 714-es rasszra is rezisztens! A szádor E rasszáig rezisztenciával bír, tehát még szádor veszélyes területeken is biztonsággal termeszthető.

A kísérleti eredményeit tekintve a saját vizsgálatainkban a legnagyobb termést adta a HO hibridjeink között. A jelenleg köztermesztésben levő portfóliónkhoz képest, nagyobb termést várunk tőle. Nemcsak a termése lesz jobb, hanem az olajtartalomban is jelentős előrelépés tapasztalható!

graph2

Az elmúlt két év termékfejlesztési kísérleteink eredménye látható a 2-es ábrán

 

Ezzel a két új Pioneer hibriddel szeretnénk idén is hozzájárulni az Önök sikeréhez!

 

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

https://www.pioneer.com/web/site/hungary

Előzetes eredmények az új hibridről

Kukorica előzetes eredmények – új hibrid érkezik!

Az idei évjárat merőben más volt a kukorica termesztés szempontjából, hiszen a tavalyi kedvezőbb csapadék eloszlás után idén inkább a szárazsággal és a hőstresszel kellett megküzdeni a szántóföldeken. Az előzetes betakarítási eredmények alapján viszont egy dolog változatlan: ismét az Optimum® AQUAmax® hibridek adják a legnagyobb terméseket a kísérleteinkben!

Az alábbi pontdiagramon az október 18-ig betakarított 40 db nagyüzemi kísérletünk eredménye látható. A kísérleteink jelentős része még nincs betakarítva, ezért csak a legfontosabb hibridjeink nevét tüntettük fel. A kísérleteink és a nagyüzemi előzetes eredmények alapján azonban szinte biztosra vesszük, hogy a végleges eredmények után is e hibridek lesznek az élen.

grap

Az új hibridünk a P9415, mely nagy termőképességét rendkívül kedvező betakarításkori szemnedvességgel és korai érésidővel hozza. FAO száma 350, tehát még egy csapadékosabb, hűvösebb évjárat esetében is alacsony szárítási költséggel lehet betakarítani és utána őszi kalászost lehet vetni. Ráadásul megkapta az Optimum® AQUAmax® minősítést, ugyanis az előző években a termék fejlesztési kísérleteinkben megfelelt a címhez tartozó követelményeknek.

kukorica

 Fotó: A P9415 látványos, hengeres csövei nagy termést ígérnek Fornádon.

A mostanra legnépszerűbb hibridünk, a FAO300 végi rekordtermő P9903 ismét hozta a formáját. A tavalyi jó évjárat után az idei, kedvezőtlenebb időjárási viszonyok ellenére is a legnagyobb termést produkálja a FAO300-as csoportban.

A FAO400 eleji P0023 minden évjáratban az élen szerepel. A P0023, évjárattól függetlenül kimagasló termőképességét leghűebben a VSZT-GOSZ Kukorica Posztregisztrációs kísérletek tükrözik.

graph2

Két egymástól eltérő évjáratban – 2015-ben és 2016-ban – abszolút első helyen végzett a FAO400-as csoportban.

A kiszámíthatatlan időjárás okozta kockázatot a helyes hibrid választással lehet csökkenteni – erre nagyon jó megoldás az Optimum® AQUAmax® hibridek választása.

Ne bízza Ön se a véletlenre!

 

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

BIZON – Vetéstől aratásig

HATÁSMECHANIZMUS

A készítményben lévő hatóanyagok biztosítják a talajon keresztüli és a levélen keresztüli hosszú hatástartamot, amely a betakarításig biztosítja a gyommentességet. A penoxszulam a nagy széltippan és a magról kelő kétszikűek, a diflufenikan és a floraszulam a magról kelő kétszikűek elleni hatással rendelkezik.

DowAgrosciences_Bizon 2017_PR_210x297_Agronaplo.inddBIZON hatása aratás előtt, nagy széltippannal erősen fertőzött területen Hatvan, 2014

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítményt őszi búzában, őszi árpában, tritikáléban, a kultúrnövény 1 leveles állapotától bokrosodásig (BBCH11-23) és a gyomok szik- 4 leveles állapota között ősszel kell kijuttatni. A kijuttatás fagymentes időszakban történjen és a kezeléskor a levegő hőmérséklete legalább 5 °C legyen.

A terméket nem lehet használni fagyott talajra, dérrel vagy hóval borított talajfelszínre. Nem javasolt a kezelés legyengült vagy károsodott, belvizes állományban. Engedélyezett dózis 1,0 l/ha. Évente 1 alkalommal használható egy adott területen A permetlé mennyisége 200-400 l/ha legyen. A betakarítást követően ősszel és a következő év tavaszán bármi vethető. A kultúrnövény pusztulása esetén tavasszal kukorica vagy tavaszi búza vethető sekély talajművelést követően.

DowAgrosciences_Bizon 2017_PR_210x297spektrum

http://www.dowagro.com/hu-HU/hungary

Termelői vélemény – PR37N01 kontra P9903 Optimum® AQUAmax® hibrid

PR37N01 kontra P9903 Optimum® AQUAmax® hibrid, mint korszakalkotó generáció váltás, s egyben töretlen innováció a Pioneer portfólióban.

Bács-Kiskun megye közép-nyugati részén Harta községben beszélgettem el a Hart-Agroszolg Kft. ügyvezető igazgatójával, Fodor Rácz Mihállyal a kukorica termesztésben fellépő generációváltás okairól, azon belül is a PR37N01 kontra P9903 Pioneer Optimum® AQUAmax® kukorica hibridjeiről.

jankovicsJankovics László: Először is engedje meg, hogy megköszönjem, hogy elfogadta felkérésemet és válaszol néhány kérdésemre. Röviden ismertetné a gazdaságot, jelenlegi helyzetét és a vetésszerkezet alakulását?

F.R.M.: A jogelőd 1961-ben jött létre, mint Termelői Szövetkezet. Ez a formátum egészen 1999 júniusáig fennállt. Ekkor alakult át gazdasági társasággá, miként jelenleg is működik. 2400 hektáron gazdálkodunk, melyhez társul még kb. 300 ha integráció. Területeink a solti lapályokon fekszenek. Ennek köszönhetően talajaink igen változók. Heterogenitását mutatja, hogy az erősen kötött vályogtól az egészen laza homokig minden megtalálható. Volt olyan tavasz, hogy imádkoztunk, hogy nagyobb vihar vagy szél ne legyen, mert eltünteti a növényeket a talajról. Emellett jutott a Duna menti öntéstalajokból is. Éppen ezen okokból is igyekszünk minél többfajta növénykultúrát termeszteni, hogy az adott talajadottságokhoz a legmegfelelőbb kerüljön. Ennek köszönhetően területünk nagy részén, 1200 hektáron őszi gabonákat vetünk, olajosnövényeket, mint a napraforgó 450 hektáron és az őszi káposztarepcét 450 hektáron, valamint jövedelmezőségi okokból lecsökkentve 180 hektáron takarmánykukoricát, melynek 70 %-át teszik ki a Pioneer hibridjei.

 

J.L.: Mióta állnak kapcsolatban a Pioneer–ral? Milyennek véli ezt a kapcsolatot?

F.R.M.: Pontosan nem emlékszem már, de körülbelül mióta kereskedői hálózaton keresztül el lehet érni az Önök vetőmagjait. Kezdetben csak a kukorica hibridjeiket használtuk, majd későbbiekben az olajos növények terjedésével hozzánk is bekerültek az Önök vetőmagjai napraforgóban és repcében is. Igyekszünk mindig a legújabb genetikával rendelkező vetőmagokat kipróbálni és használni. Hosszú évek tapasztalatai bizonyítják, hogy ezekkel a vetőmagokkal lehet biztonságosan nagy termést elérni az adott év időjárási körülményeihez alkalmazkodva. Ebben remek partner a Pioneer, mivel a legújabb genetikák nemesítésével, akár terméspotenciálban, akár kórtani ellenállóságban is a legjobb hibridek állnak a rendelkezésünkre.

 

J.L.: Említette, hogy legújabb genetikákat igyekeznek kipróbálni. Mi alapján történik a választás?

F.R.M.: A Pioneer agronómusával közösen történik. Mivel minden évben állítunk be fajtasorokat, ahol a saját termőterületeinken a saját technológiánkkal vehetjük szemügyre a hibrideket, így az ott kapott eredményekkel és az Önök ajánlásával együtt születik meg a hibridválasztás. Ezen generációváltások kukoricában, napraforgóban és repcében is egyaránt megvannak. Eddig mindig csak pozitív hatása volt a váltásnak. Napraforgóban a PR64H42, majd a P64HE118, mint Express® toleráns, Pioneer Protector® peronoszpóra és Protector® szádor, repcében a PR44D06 mint MAXIMUS® hibrid, majd a PX113 mint újgenerációs MAXIMUS® repcehibrid, valamint ez így működött 2009-ben az PR37N01 bekerülésével és az idei évben az Ön ajánlásával a P9903 Optimum® AQUAmax® kukorica hibrid esetében is.

 

J.L.: 2009 óta termeszti a PR37N01-et. Milyen tapasztalatai vannak ezzel a hibriddel hosszú évek átlagában?

F.R.M.: 2008-ban ez a hibrid a Pioneer által beállított kísérletben kiválóan szerepelt, így 2009-ben már üzemi területen vetettük. Az első évben már bizonyította rátermettségét, a versenytársak nem tudták termésben legyőzni. Rögtön elnyerte a tetszésünket és ezt folytatta az elkövetkező években is. A 2017-es évben is szerepel még a vetésszerkezetben. Az idei hektikus időjárási körülmények miatt öntöznünk is kellett. A júliusi és augusztusi aszályban kétszer öntöztük 20-20 mm-rel, ennek köszönhetően szép, egységes, homogén az állomány. A hibrid jól mutatja a rá jellemző tipikus zöldszáron érést. A csövek megjelenésükben is ígéretesnek mutatkoznak és egyúttal egészségesek is.

 

J.L.: Az idei évben kipróbálták az utódját a P9903 Optimum® AQUAmax® hibridünket. Milyen észrevételek vannak ezzel kapcsolatban, összehasonlítva az PR37N01-el?

F.R.M.: Az Ön javaslatára és az előző évi kísérletben mutatott terméseredménye alapján, az idén már 50 ha-on került elvetésre. Eddigi tapasztalataink a hibriddel kapcsolatban pozitívak. Ezt is öntöztük kétszer a kritikus nyári időszakban – a megtermékenyülés és a szemkitelítődés időszakában – 25-25 mm-rel. A két hibrid között már habitusban, vegetatív felületben is éles különbség tapasztalható a P9903 esetében megfigyelhető erektív (kardos) levélállás miatt. Ez a tulajdonság hozzásegíti ahhoz, hogy az alsó levelek is aktívabban fotoszintetizáljanak és ezáltal egy intenzívebb keményítő beépülés történjen meg a kukoricaszemekbe. Megfigyeléseink szerint a generációváltás a cső megjelenésben, szemsor számban is megnyilvánul a P9903–as hibrid javára, ugyanis ezen új Optimum® AQUAmax® hibrid esetében egy kompakt csőmegjelenést mutat, melynél átlagosan 16-18 szemsor számmal találkoztunk. Mindez egy egészséges, tiszta csőmegjelenéssel párosul. Az Optimum® AQUAmax® minősítését méltán viselheti az idei aszályos évjáratban mutatott nagyfokú aszálytoleranciájából adódóan. Mindezek figyelembevétele mellett nagy érdeklődéssel, bizakodva várjuk a betakarítási eredményeket mindkét hibridnél, legfőképp a legújabb generációt képviselő P9903 Optimum® AQUAmax® hibrid esetében.

 

Köszönöm szépen a beszélgetést, eredményes betakarítást kívánok!

Jankovics László
Pioneer agronómus
Duna mellék
06-30/643 3432
jankovics.laszlo@vetomag.info

Harta, 2017.09.20.

 

 

A DUPONT PIONEER-RAL CSAK NYERHET!

Válaszoljon helyesen a lenti kérdésre, és megnyerheti a képen látható DuPont Pioneer lézermutatós KEYNOTE tollat, érintőképernyős véggel és LED lámpával.

Gratulálunk előző havi nyertesünknek: Tóth Árpád, Ramocsa